OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXII OKRESU ZWYKŁEGO (8 XI 2020 r.)

 

1.             Jutro, tj. 9 listopada, w poniedziałek przeżywamy w liturgii święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Na ważność tego święta w całym świecie chrześcijańskim wskazuje umieszczony przy jej wejściu napis: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata).    

2.         We środę 11 listopada przeżywamy 102 rocznicę odzyskania niepodległości. W naszej parafii Msze św. o godz. 800, 1100 za Ojczyznę i o 1700. Szczególnie w tym dniu za przyczyną naszych świętych Patronów prośmy o szybkie ustanie pandemii, pokój w Ojczyźnie i zgodny z prawem Bożym pomyślny rozwój ojczystego domu.   

3.        Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci, zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne.

4.       Jest do nabycia prasa katolicka: wraz z Opiekunem są pozostałe czasopisma: Gość Niedzielny, Niedziela. Dla dzieci nowy nr Tęczy, Anioła Stróża a dla młodzieży Mały Gość Niedzielny

5.       W piątek o godz. 1800 jest Msza święta o błogosławieństwa z namaszczeniem olejem św. Charbela.     6.            Dzisiejsza niedziela jest przeżywana w Kościele w Polsce jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dziś zwracamy uwagę na Kościół w Republice Środkowoafrykańskiej, wspierając go modlitwą i ofiarami, wysyłając sms o treści Ratuję pod nr 72405. Przy figurze św. Antoniego są ulotki informujące o sytuacji tego Kościoła – prosimy je zabrać do swoich domów.                                                                                                                                                                                                                           Proboszcz