OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH XXXI NIEDZIELĘ OKRESU ZWYKŁEGO (1 XI 2020 r.)

1.         Dziś, 1 listopada w dzień uroczystości Wszystkich Świętych Msze św. tylko w świątyni o godz. 800, 1000, 1200, 1400 i o 1700.

2.     W poniedziałek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnymi  za Zmarłych i o g. 1800 poprzedzona różańcem  z  wypominkami jednorazowymi. Na Mszę św. o godz. 1100 rodziny Zmarłych w czasie od 1 XI 2019 r. do 1 XI 2020 r. przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska zmarłych przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu.

3.     We wtorek 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800 w kaplicy św. Anny a kończymy o godz. 1800 różańcem w intencji nowozgłoszonych wypominek na niedziele całego roku a następnie Msza św.  W tym dniu tj. we wtorek zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o g. 1500. Prosimy, by tak ułożyć sobie dzień 3 listopada, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy.

4.        W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca.  Spowiedź rano tylko przed Mszą św. a po południu od g. 1600. Msza św. wieczorowa o godz. 1700.

5.         W niedzielę na Mszę św. o g. 1200 zapraszamy do modlitwy w intencji ks. Karola z racji Jego Imienin.

6.         Pamiętając o słowach św. Hieronima wypowiedziane po śmierci Mamy: Ubolewamy nad tym, że od nas odeszła, ale cieszymy się, żeśmy ją mogli mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal jest blisko nasoraz słowach H. Sienkiewicza: Śmierć jest bezsilną wobec kochania, które idzie za grób; może drogą duszę zabrać, ale nie może nam zabronić jej kochać możemy za drogich naszemu sercu zmarłych zgłaszać do kancelarii parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne, spełniając także w ten sposób wskazanie św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci.

7.   Jest prasa katolicka: wraz z Opiekunem  pozostałe czasopisma oraz książki o tematyce religijnej wśród których jest pozycja Jedno serce. 33 dni z Maryją do Jezusa. Rekolekcje według św. ludwika Marii Grinion de Montfort.      
                                                                                                                                             Proboszcz

 Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

3 listopada 2020 R.

Godz. 800       Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

 godz.  900          Żywy Różaniec,  Grupa O. Pio, Grupa Charytatywna.

godz. 1000   — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej, Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

godz. 1100      wierni z Borowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej i Rogatki.

godz. 1200    wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Rosochatki i Ogrodowej. 

godz. 1300   — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

godz. 1500        Godzina Miłosierdzia

godz. 1600   — wierni z ulic: ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, Kwiatowej i Parkowej.

godz. 1700       wierni, którzy nie mogli uczestniczyć w adoracji w wyznaczonym czasie.

godz. 1800Msza św. na zakończenie Dnia Adoracji Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.  

            Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!