Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą (20 I 2013 r.)

1. W przyszłą niedzielę Międzyszkolny Chór Dysonans, działający przy II LO im. T. Kościuszki pod dyr. p. prof. Izabeli Pietrzak da w naszej świątyni koncert kolęd po Mszy św. o g. 1000 i 1200. Po Mszy św. będą rozprowadzane nagrania kolęd tego Chóru – nabywając je pomożemy Chórowi w jego działalności, okazując w ten sposób wdzięczną pomoc.

 

2. Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Nasza Arka, Cuda i Łaski, poświęcone sanktuarium w Niżankowicach płaczącej Matce Bożej.  Dla dzieci jest Ola i Jaś, i Tęcza. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny i Wzrastanie. Są do nabycia książki o tematyce religijnej, m.in. Z dziejów naszej parafii, Katechizm Kościoła Katolickiego,  Nicka Vujicica Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Abby Johnson „niePlanowane”i kilka pozycji z serii U źródeł wiary.

 

3. W piątek Msza św. tylko wieczorem. W przyszłą niedzielę o g. 1000 Msza św. w 4 rocznicę śmierci za ś.p. ks. kan. Tadeusza Sobczaka.  

 

Kolęda

Serdecznie prosimy, by jeśli kolęda jest od rana przyjeżdżać po księży na godz. 830. Zachowujemy dotychczasowy porządek kolędy. Uczniowie przygotowują zeszyty z religii z wpisem Katechety. Za tworzenie w czasie kolędy radosnej atmosfery modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać. Ofiary składane przy tej okazji w części przeznaczonej, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, na kościół  zostaną zainwestowane w konserwację ostatnich dotąd nie zrobionych drzwi w kościele od strony zakrystii. Pamiątką kolędy dla rodziny jest modlitewnik Panie, przymnóż nam wiary. W czasie kolędy kancelaria parafialna nieczynna. Sprawy kancelaryjne załatwiamy po Mszy św. Msze św. w dzień powszedni są odprawiane rano. W czwartek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o g. 1800. W sobotę wieczorem niedzielna Msza św. o g. 1800. W czasie wizyty duszpasterskiej czytamy fragment Listu do Rzymian z rozdz. 10 od wiersza 9 do 13.

 

Tekst Pisma świętego czytany przez Ojca Rodziny w czasie kolędy:

 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

 

Porządek kolędy w tym tygodniu:

21 stycznia w poniedziałek  —  od godz. 1400 ul. Parkowa 2 księży: jeden ksiądz od bloku nr 2 a drugi ksiądz od Bloku nr 10. 

22 stycznia we wtorek  — od godz. 1000 ul. Dziubińskiego, począwszy od pp. Matuszkiewiczów.

23 stycznia we środę  — od godz. 1000 ul. 3-Maja począwszy od pp. od pp. Wywigaczów.

Ci z Państwa, którzy nie mogli przyjąć księdza w dniu kolędy mogą umówić się z księdzem na kolędę w dogodnym dla nich terminie.