OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ( 8 III 2020 r. )

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii św.!

W zaistniałej sytuacji, ma się rozumieć, że zapowiedziane zebranie Rodziców w niedzielę 15 III br. zostaje przełożone na termin późniejszy. 

Przy tej okazji moja prośba do wszystkich Parafian: w zaistniałej sytuacji w trosce o zdrowie umiejmy połączyć wymagania o których mówią fachowcy (nauka) z głębokim zaufaniem do najlepszego Ojca, bogatego w miłosierdzie (fides, czyli wiara). Roztropność domaga się, by połączyć wskazania lekarzy z żarliwą modlitwą:

Panie Jezu Chryste, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia wirusem z Wuhan. Prosimy Cię pokornie, udziel nam pokoju i zdrowia, i swoją Boską mocą powstrzymaj szerząca się epidemię.

Matko Boża, chroń nas, opiekuj się nami i prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami.

Święty Charbelu, módl się za nami.

Wszyscy święci polscy módlcie się za nami.

Ojcze nasz...,  Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Szczęść Boże wszystkim Parafianom, niech Bóg ma nas w swej opiece!! Z ufnością patrzmy w przyszłość! Alleluja i do przodu!!!

  

1.   Serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1700 i Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1630. Na sumienie rodziców kładziemy sprawę uczestnictwa wszystkich dzieci i młodzieży w tych nabożeństwach.W czwartki zapraszamy na Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w czasie którego szczególniej modlimy się o Boże błogosławieństwo na rekolekcje parafialne dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

2.     Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek, które są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom pracującym na wszystkich kontynentach. Zachęcamy do lektury prasy o tematyce misyjnej oraz do wysyłania sms - ów na pomoc dla misji.

3.     Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Niedzieli,  WPIS-u, Miłujcie się, Misje dzisiaj,  Dla dzieci Anioł Stróż, Świat misji, a dla młodzieży Mały Gość Niedzielny. Są interesujące książki o tematyce religijnej m.in. Przekazywanie dziedzictwa przez dziadków, kalendarz z modlitwami na każdy dzień z tekstami ks. Jana Twardowskiego, E-mail od Pana Boga do nastolatka  i inne.

4.         3 kwietnia po mszy św. o godz. 1900 wyruszy w Kaliszu z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego  Ekstremalna Droga Krzyżowa, która w nocy przejdzie też przez Opatówek. Zapisy na stronie internetowej, której adres podany jest na afiszu wywieszonym w gablotce parafialnej od strony ulicy

5.     W książeczce kolędowej jest informacja o działalności Caritas naszej diecezji, która jest prowadzona z jednoprocentowego odpisu podatku na Caritas diecezji kaliskiej. Prosimy wiernych, by zechcieli przekazać swój 1 % podatku właśnie na ten cel.

6.    W sobotę 14 marca Ksiądz Biskup serdecznie zaprasza Państwa Sołtysów z terenu naszej diecezji do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Głównym punktem pielgrzymki będzie Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego o godz. 1200. Zachęcamy wszystkich pełniących odpowiedzialną funkcję sołtysów do udziału w pielgrzymce i zwierzenia swej służby św. Józefowi.                                                                                                                                                                                                  proboszcz