Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego (13 I 2013 r.)

1. Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończymy okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczynamy w liturgii czas zwykły.

 

2. Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Nasza Arka,Tak Rodzinie. Katolicki magazyn informacyjny.  Dla dzieci jest Ola i Jaś. Są do nabycia różne pozycje książkowe  o treści religijnej.

 

3. W piątek 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.      

 

Kolęda

Serdecznie prosimy, by jeśli kolęda jest od rana przyjeżdżać po księży na godz. 830. Zachowujemy dotychczasowy porządek kolędy. Uczniowie przygotowują zeszyty z religii z wpisem Katechety. Za tworzenie w czasie kolędy radosnej atmosfery modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać. Ofiary składane przy tej okazji w części przeznaczonej, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, na kościół  zostaną zainwestowane w konserwację ostatnich dotąd nie zrobionych drzwi w kościele od strony zakrystii. Pamiątką kolędy dla rodziny jest modlitewnik Panie, przymnóż nam wiary. W czasie kolędy kancelaria parafialna nieczynna. Sprawy kancelaryjne załatwiamy po Mszy św. Msze św. w dzień powszedni są odprawiane rano. W czwartek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o g. 1800. W sobotę wieczorem niedzielna Msza św. o g. 1800. W czasie wizyty duszpasterskiej czytamy fragment Listu do Rzymian z rozdz. 10 od wiersza 9 do 13.

 

Tekst Pisma świętego czytany przez Ojca Rodziny w czasie kolędy:

 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

 

                       

                                   Porządek kolędy w tym tygodniu:

Poniedziałek 14 stycznia

—  ul. Szkolna Blok 4 B: od g. 1500: jeden ksiądz od nr 1 mieszkania

—  ul. Szkolna Blok 4 C: od g. 1500: jeden ksiądz od nr 1 mieszkania

Wtorek 15 stycznia od g. 830: ul. Turkowska od p. Sałka: jeden ksiądz

Środa 16 stycznia od g. 1500:                      

ul. Kasprzaka, począwszy od pp. Menclów

—   ul. Buczka, począwszy od pp. Gabarskich

Czwartek 17 stycznia od g. 830

—   ul. Kilińskiego, począwszy od pp. Dziedziców

—  Michałów Pierwszy 

Piątek 18 stycznia od g. 830:

—  ul. Kościelna począwszy od plebani: jeden ksiądz       

— ul. Kościelna począwszy od przedszkola do Ośrodka Zdrowia włącznie: drugi ksiądz.

Sobota 19 stycznia od g. 830

  ul.  Piaskowa: 1 ksiądz od Bloku nr 13 mieszkanie nr 1, drugi ksiądz od pp. Szwedziaków.