OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 19 I 2020 r.)

1.           Z racji Dnia Babci (21 I) i Dziadka (22 I) zapraszamy do modlitwy w Ich intencjach zarówno za żyjących jak i zmarłych w czwartek na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

2.        Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nasz diecezjalny Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, Tęcza, Mały Gość Niedzielny, Anioł Stróż.

3.        W przyszłą niedzielę o g. 1000 zapraszamy na Mszę św. w intencji ś.p. ks. kan. Tadeusza Sobczaka w 11 rocznicę Jego śmierci.

4.       18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.                                                                                     

1.                  Porządek kolędy od 20 do 26 I 2020 r.:

Poniedziałek 20 stycznia

  ul. 3-Maja: jeden ksiądz od g. 900: 

  Pl. Wolności: jeden ksiądz od strony Urzędu Miasta  od g. 1500.

Wtorek 21 stycznia

  ul. Szkolna od nr. 2, następnie Blok nr 10 i przyległe doń domki: jeden ksiądz od godz. 1500.

Środa 22 stycznia:

  ul. Kaliska, Helleny i Poprzeczna od godz. 1400, począwszy od pp. Rajkowskich  

Czwartek 23 stycznia

  Osiedle od godz. 1500, począwszy od ul. Szadkowskiego nr 2 od pp. Pasików: jeden ksiądz, a drugi ksiądz od pp. Kupczyków ul. Braci Gillerów nr 34.   

Piątek 24 stycznia nie ma kolędy. 

Sobota 25 stycznia od godz. 900:

  ul. Spacerowa, począwszy od strony cmentarza jeden ksiądz.    

  ul. Kościelna od p. Andrzeja Żebrowskiego jeden ksiądz.

Niedziela 26 stycznia od godz. 1500  ul. Leśna: jeden ksiądz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Proboszcz