Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I 2013 r.)

1. W przyszłą niedzielę przeżywamy w liturgii Niedzielę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Kończy ona liturgiczny Okres Narodzenia Pańskiego. Na Mszy  św. o godz. 1000 pierwsza grupa i o godz. 1200 druga grupa dzieci przygotowujących się do I – szej Komunii św. odnowi przyrzeczenia chrzcielne. Jeśli dziecko nie ma świecy chrzcielnej od chrztu to należy nabyć nową. Dziś po Mszy św. o godz. 1200 zebranie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.

 

2. W przyszłą niedzielę w koncelebrze o g. 1000 Msza św. w intencji ks. Arkadiusza z racji Jego imienin.   

 

3. Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Wpis, Miłujcie się, Nasza Arka, Cuda i Łaski, Tak Rodzinie. Katolicki magazyn informacyjny.  Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Anioł Stróż. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny i Wzrastanie. Zwróćmy uwagę na książkę – modlitewnik: Ewangelia 2013,  kalendarz diecezjalny na 2013 r., Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, książkę Z dziejów parafii, Nicka Vujicica Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! a także medal wydany z okazji 100-lecia konsekracji świątyni.

 

Kolęda

Serdecznie prosimy, by jeśli kolęda jest od rana przyjeżdżać po księży na godz. 830. Zachowujemy dotychczasowy porządek kolędy. Uczniowie przygotowują zeszyty z religii z wpisem Katechety. Za tworzenie w czasie kolędy radosnej atmosfery modlitwy składamy serdeczne Bóg zapłać. Ofiary składane przy tej okazji w części przeznaczonej, zgodnie z przepisami prawa kościelnego, na kościół  zostaną zainwestowane w konserwację ostatnich dotąd nie zrobionych drzwi w kościele od strony zakrystii. Pamiątką kolędy dla rodziny jest modlitewnik Panie, przymnóż nam wiary. W czasie kolędy kancelaria parafialna nieczynna. Sprawy kancelaryjne załatwiamy po Mszy św. Msze św. w dzień powszedni są odprawiane rano. W czwartek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msza św. o g. 1800. W sobotę wieczorem niedzielna Msza św. o g. 1800. W czasie wizyty duszpasterskiej czytamy fragment Listu do Rzymian z rozdz. 10 od wiersza 9 do 13.

 

Tekst Pisma świętego czytany przez Ojca Rodziny w czasie kolędy:

 

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

 

Porządek kolędy w tym tygodniu:

Poniedziałek  7  stycznia od g. 830:

—   ul. Świętego Jana od posesji p. Haliny Posiłek:  jeden ksiądz,

—   ul. Świętego Jana od pp. Broczków: drugi ksiądz,

—  ul. Świętego Jana Blok 4A a następnie Blok 4B od g. 1500:  trzeci ksiądz.

Wtorek 8 stycznia od g. 830:

  ul. Cienia Trzecia: jeden ksiądz

  ul. Łódzka nr parzyste od stacji benzynowej: jeden ksiądz

—  Plac Wolności od g. 830 od posesji p. Łuczenczyn: jeden ksiądz  

Środa 9 stycznia od g. 830

  ul. Turkowska począwszy od p. Sałka: jeden ksiądz,

—  ul. Ludowa: jeden ksiądz

—  ul. Kościuszki, począwszy od pp. Brodziaków: jeden ksiadz                    

Czwartek 10 stycznia od g. 830

—  Bogumiłów i Trojanów: dwóch księży

—  ul. Dworcowa od g. 1500 jeden ksiądz

Piątek 11 stycznia od g. 1500:

  Osiedle, począwszy od ul. Szadkowskiego nr 2 od p. Pasików: jeden ksiądz; drugi ksiądz od ul. Braci Gillerów nr 34 od p. Kupczyków.

—  ul. Helleny, Kaliska i Poprzeczna:  jeden ksiądz. 

Sobota 12 stycznia od g. 830

ul. Poniatowskiego: 3 księży

Niedziela  13 stycznia od g. 1430

ul. Leśna