OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XIX OKRESU ZWYKŁEGO (11 VIII 2019 r.)

1.     W czwartek 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze św.: w przeddzień tj. we środę o g. 1800a w dzień uroczystościo g. 800, 1000, 1200 i 1700. W naszej Ojczyźnie jest to także święto oręża polskiego i rocznica Cudu nad Wisłą. W czasie Mszy św. o g. 1000 będziemy się modlić za Ojczyznę i za Poległych w czasie wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. Błogosławieństwo zbóż, owoców i kwiatów po każdej Mszy św. Około g. 1800 powrót pielgrzymki do Opatówka – wyjdźmy z kwiatami na powitanie.    

2.  Jest prasa katolicka m.in. nasz Opiekun wraz z pozostałymi czasopismami, które rozprowadzamy w parafii z tym, że Gość Niedzielny jest z płytą CD z pieśniami maryjnymi i patriotycznymi w wykonaniu Wojska Polskiego. Są książki o tematyce religijnej m.in. Ewangelia 2020, dla dzieci: Elementarz małego Polaka, Królowie Polski, Kolorowanki patriotyczne i in.   

3.    Tegoroczne Dożynki Gminno – Parafialne będziemy przeżywać 25 sierpnia, rozpoczynając świętowanie  Mszą św. o godz. 1400, sprawowaną na placu przy Zespole Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Mikołajczyka.

4.      We wtorek 13 sierpnia wyruszy autokarowa pielgrzymka do Częstochowy, by uczestniczyć w wejściu Pielgrzymki Kaliskiej na Jasną Górę Zwycięstwa. W Częstochowie zwiedzimy multimedialną wystawę Jerozolima w czasie ziemskiego życia Pana Jezusa. Zapisy w zakrystii. Zaprośmy na tę pielgrzymkę znajomych, rodzinę, przyjaciół. Z Opatówka wyruszamy po Mszy św. o godz. 600!!! Koszt 60 zł., łącznie z biletem wejścia na wspomnianą wystawę. Uprzejmie proszę, by ci z Państwa, którzy chcą przekazać dary serca, owoce, płody ziemi itp. dla sióstr Obliczanek, prowadzących Dom dla Chłopców niepełnosprawnych zechcieli je przywieźć albo w poniedziałek wieczorem na plebanię lub wikariatkę albo we wtorek przed godziną 700  rano, najpóźniej do godz. 650Bóg zapłać. W tym dniu po Mszy św. wieczorowej o g. 1800 Różaniec Fatimski, do którego serdecznie zapraszamy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.     Msze św. w tym tygodniu wg wywieszonego planu w gablotce.                                                                                                                                                                                  Proboszcz