OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 26 V 2019 r. )

1.     W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W czasie Mszy św. o g. 1000Komunia św. rocznicowa. Przychodzących na tę mszę uprzejmie prosimy, by wybrali sobie inną godzinę, gdyż do świątyni wejdą tylko dzieci, rodzice i zaproszeni przez nich Goście. Od poniedziałku dzieci komunijne rozpoczynają Biały Tydzień.

2.      Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, Apostolstwo Chorych, Misje dzisiaj oraz Misyjne Drogi z dodatkiem misyjnym dla dzieci.Dla dzieci nadto jest: Tęcza, Anioł Stróż, Świat misji.Są książki o tematyce religijnej, m.in. Porwany w Iraku, Święty Szarbelprzyjaciel Boga i ludzi, Królowa Polski. Biografia, Pismo św. Starego i Nowego Testamentu tzw. wydanie oazowe, będące prezentem dla dzieci komunii św. rocznicowej i in.

3.     29 maja br. będzie okazja na przekazanie elektroodpadów na cele misyjne. Zbiórka elektropodpadów będzie na placu w Gospodarstwie Pomocniczym na ul. Szkolnej za przedszkolem w godz. od 800 do 1100, kiedy to zostaną odebrane przez ekipę firmy Green Office Ecologic współpracującą z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Więcej danych na afiszu i ulotkach położonych przy figurze św. Antoniego.

4.    W sobotę 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które w niedziele będą odprawiane po Mszy św. a w dzień powszedni przed Mszą św. W niedzielę 2 czerwca zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej, jako wotum narodu – serdeczne Bóg zapłać za włączenie się w to dzieło.  

5      W poniedziałek 27 czerwca spotkanie z organizatorami pielgrzymki grupy oliwkowej (kuchnia, drogówka, obsługa).

6.        We wtorek po Mszy Św. wieczornej spotkanie z sołtysami naszej Parafii.

7.        Już dziś informujemy Wiernych, że Msza św. wraz z wypominkami za zmarłych w święto N.M.P. Matki Kościoła zostanie odprawiona na naszym cmentarzu w poniedziałek 10 czerwca o g. 1800.

8.        Spotkanie uzupełniające dla kandydatów z klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej, którzy nie byli na spotkani sobotnim w tę środę o godz. 1725. W sobotę 1 czerwca o godz. 900spotkanie kandydatów do  sakramentu Bierzmowania z kl. 3 gimnazjum (razem dziewczęta i młodzieńcy).

 proboszcz