GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 19 V 2019 r. )

1.        W przyszłą niedzielę 26 maja 13 osobowa grupa naszych młodych Parafian po raz pierwszy będzie uczestniczyła we Mszy św. o g. 1000. Przychodzących na tę mszę uprzejmie prosimy, by wybrali sobie inną godzinę, gdyż do świątyni wejdą tylko dzieci, rodzice i zaproszeni przez nich Goście. Spowiedź dla tych dzieci i ich rodziców w sobotę o godz. 830. Kancelaria Parafialna w sobotę 28 maja nieczynna.

2.          W tę niedzielę 26 maja przypada Dzień Mamy. Nabożeństwo majowe ofiarujemy za nasze Mamy: dla Zmarłych, prosząc o niebo a dla Żyjących o Boże błogosławieństwo na drogach Ich życia.

3.     Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Apostolstwa Chorych, Misje dzisiaj oraz Misyjne Drogi z dodatkiem misyjnym dla dzieci.Dla dzieci nadto jest: Tęcza, Świat misji.Są książki o tematyce religijnej, m.in. Porwany w Iraku, Święty Szarbelprzyjaciel Boga i ludzi, Królowa Polski. Biografia i in.

4.        W poniedziałek, piątek i w sobotę Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

5.        29 maja br. będzie okazja na przekazanie elektroodpadów na cele misyjne. Zbiórka elektropodpadów będzie na placu w Gospodarstwie Pomocniczym na ul. Szkolnej za przedszkolem w godz. od 800 do 1100, kiedy to zostaną odebrane przez ekipę firmy Green Office Ecologic współpracującą z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Więcej danych na afiszu i ulotkach położonych przy figurze św. Antoniego.    

6.            Prosimy, by w poniedziałek szczególnie uczestniczyły dzieci przedszkolne i z kl. I i II z rodzicami w nabożeństwach majowych, we wtorki dzieci klas III i IV, w środy dzieci klas V
i VI, w czwartki gimnazjum i młodzież a w piątki klasy VII i VIII.

7.       W poniedziałek po Mszy św. wieczorowej spotkanie Żywego Różańca i Grupy O. Pio. W piątek po Mszy św. wieczorowej zbiórka oazy młodzieżowej.

                                                                                                                       proboszcz