Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu (9 XII 2012 r.)

1. Uczyńmy wszystko, by rozpoczęte dziś rekolekcje adwentowe zostały jak najowocniej przeżyte przez nas i naszych bliskich. Spowiedź rekolekcyjna tylko w poniedziałek od godz. 845. Uprzejmie prosimy, by nie odkładać spowiedzi na koniec adwentu. W poniedziałek po Mszy św. o g. 1800 spotkanie dla tych rodziców którzy nie uczestniczyli jeszcze w spotkaniu dla rodziców  młodzieży, która z klas drugich i trzecich gimnazjum zdeklarowała chęć przygotowywania się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

 

2. W poniedziałek 10 XII na Mszy św. o g. 2000 młodzież z kl. II gimnazjum, która spełniła wymagania, by wejść w grono kandydatów do sakramentu Bierzmowania otrzyma indeksy Kandydata do Bierzmowania. We wtorek na Mszy św. o g. 2000 takie indeksy otrzyma młodzież z kl. III gimnazjum. A w czwartek na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o g. 1700 indeksy Kandydata do Bierzmowania otrzyma młodzież, której rodzice w poniedziałek uczestniczyli w spotkaniu po Mszy św. o g. 1800.     

 

3. W zakrystii prosimy zgłaszać adresy chorych, których kapłani odwiedzą z Panem Jezusem we wtorek 11 grudnia przed południem od g. 1000, a po południu od g. 1400. W czasie rekolekcji kancelaria parafialna nieczynna.

 

4. Jest do nabycia prasa katolicka wśród której m.in. anonsujemy Niedzielę oraz Opiekuna a w nim o stowarzyszeniu KoLiber, dzięki któremu 14 XII w piątek w naszej świątyni o g. 1900 zostanie wyświetlony film October babyserdecznie zapraszamy!!! Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Anioł Stróż i Świat Misyjny. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny i Wzrastanie. Dla rodziców Sygnały troski, poświęcone sztuce obdarowywania.Są interesujące książki z których wskażemy m.in. na dwie nowe pozycje: Smaki Biblii. Przepisy kulinarne dla każdegoi modlitewnik dla młodzieży Youcat, który najlepiej rekomenduje sama młodzież, określając go jako nasz modlitewnik.

  

5. W ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom nabywamy świece na stół wigilijny i karty świąteczne z motywami naszej świątyni.

 

6. Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na pomoc dla naszych Rodaków na Wschodzie.

 

7. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii: rodz. z ul. Poniatowskiego, rodz. Włodarskich z ul. Św. Jana, rodz. Żarneckich z Michałowa I, pp. Helenie i Stanislawowi Grzesiakom z Cieni II.

 

8. Uprzejmie prosimy, by osoby chcące się włączyć w akcję Z serca do serca – szlachetna paczka, tak jak w ubiegłym roku, zechciały wybrać sobie serca z imionami dzieci, wiszące na choince, a przygotowane paczki złożyły  przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej do 20 XII b.r.

 

 

Plan rekolekcji adwentowych

w parafii N.S.P.J. w Opatówku

9  –  11 XII 2012 r.

 

8 grudnia 2012r. (sobota wieczór)

godz. 1800   Msza św. z  nauką rozpoczynającą rekolekcje

 

9 grudnia: II Niedziela Adwentu

godz.   800  Msza św.  z nauką

godz. 1000  Msza św.  z nauką

Po Mszy św. nauka dla młodzieży

godz. 1200   Msza św. z nauką dla dzieci

Po Mszy św. nauka dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

godz. 1700   Msza św.  z nauką ogólną

godz. 2030  Apel Jasnogórski

 

10 grudnia: Poniedziałek  —  dzień spowiedzi adwentowej 

godz.   900   Msza św.  z nauką

godz. 1200   Msza św. z nauką

godz. 1630   Msza św. dla dzieci: Roraty

godz. 1800 Msza św. z nauką. Po Mszy spotkanie z rodzicami, którzy nie  uczestniczyli w zebraniu rodziców młodzieży, która z kl. II i III gimnazjum zdecydowała się przygotowywać do przyjęcia sakramentu Bierzmowania 

godz. 2000   Msza św. z nauką  

11 grudnia: —  Zakończenie rekolekcji adwentowych    

godz.   900  –   Msza św. dla ludzi cierpiących i w jesieni życia

godz.   1200     Msza św. z nauką

godz. 1630     –  Msza św. dla dzieci: Roraty

godz. 1800     –  Msza św.  z nauką 

godz. 2000        Msza św. na zakończenie rekolekcji

 

Do Chorych kapłani udadzą się we wtorek od godz. 1000, a po południu od godz. 1400  –  adresy proszę zgłaszać do zakrystii.