Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu (2 XII 2012 r.)

1. Dziś rozpoczynamy w liturgii  Adwent. Przeżyjmy ten czas w duchu radosnego i pobożnego oczekiwania na uroczystość Bożego Narodzenia i pogłębionej pracy nad swym charakterem w wymiarze religijno–moralnym.  W tym duchu rozpoczynamy w przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór rekolekcje adwentowe, które prowadził będzie ks. Robert Lewandowski, proboszcz parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w Kaliszu na Zagorzynku. Po mszy św. o g. 1000 spotkanie młodzieży z O. Rekolekcjonistą, a po mszy św. o g. 1200 z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. O godz. zaś 2030 uczestniczymy w nabożeństwie Apelowym ku czci M. Bożej Częstochowskiej, prosząc o dar wiary w naszej parafii dla niewierzących i nawrócenie dla tych, którzy zagubili wiarę w Chrystusa. W przyszłą niedzielę wspomożemy Kościół na Wschodzie (na byłych ziemiach Rzeczypospolitej), składając na ten cel ofiary do puszek – Bóg zapłać. W intencji owocnych rekolekcji zachęcamy do uczestnictwa  w czwartkowym nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

 

2. W czwartek na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Mszę św. zapraszamy rodziców młodzieży klas trzecich gimnazjum, która się zdeklarowała być kandydatami, przygotowującymi się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 7 grudnia przypada I–szy Piątek miesiąca. Msze św. o godz. 700i roraty o godz. 1700. Spowiedź rano przed i w czasie Mszy św., a po południu od godz. 1600. Nie ma Mszy św. dla młodzieży i nie ma Mszy św. o godz. 1800 dla dorosłych.

 

3. W sobotę 8 XII uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Msze św. o godz. 800 i 1000. Na Mszy św. o g. 1000 pobłogosławienie dzieciom pierwszokomunijnym medalików, które rodzice przekażą dzieciom.

 

4. Są do nabycia: nowy numer Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów i Łask Bożych, Naszej Arki (temat nru: Święty Domek Matki Bożej), Apostolstwa Chorych. Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Anioł Stróż i Świat Misyjny. Dla uczniów od klasy 6 i dla młodzieży Mały Gość Niedzielny i Wzrastanie. Dla rodziców Sygnały troski, poświęcone sztuce obdarowywania.Są interesujące książki m.in. Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2013, Walizki(cztery historie dzieci, których ktoś wysłał do Auschwitz), Moja Córka, moja radość, Tatusiada. Nowe opowieści iinne. Dla dzieci są kolorowanki, Dekalog, książki o św. Mikołaju, Historia ukryta w czekoladzie. Świąteczna opowieść dla dzieci, ich rodziców i dziadków, Świętujemy! 12 opowiadań na Adwent i Boże Narodzenie i in. Są lampiony.

 

5. Ze względu na dzieci -  roraty - będą odprawiane od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 1700nie ma Mszy św. o g. 1800. Dzieci na roraty przychodzą  z lampionami i przynoszą losy ze swoim imieniem i nazwiskiem.  Prosimy o zaangażowanie w tę modlitwę dorosłych, by dzieci  nie były osamotnione. Na roratach nie powinno zabraknąć dzieci przygotowujących się do I-szej Komunii św. oraz młodzieży, zwłaszcza tej, która chce przygotowywać się do sakramentu Bierzmowania.  W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800.    

 

6.  W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece i karty świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne CaritasDiecezjalnej i parafii. Świece te po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Są także świece z figurkami szopki betlejemskiej. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność parafialnego punktu charytatywnego. Przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej będzie wystawiony kosz na dary w naturze – uczulajmy dzieci na umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego przy prawym filarze w nawie głównej przy wejściu do świątyni.  Możemynabyć również gwiazdki betlejemskie jako cegiełkę na pomoc Domowi Samotnej Matki w Otwocku, który prowadzi nasza rodaczka s. Consolata.

 

7. Szkolne Koło Caritas z gimnazjum zaprasza ludzi dobrej woli do włączenia się w akcję Szlachetna Paczka, mającą na celu przygotowanie paczek na święta Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących dzieci z parafii. Za tydzień przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej pojawi się  choinka z serduszkami na których będzie napisane imię i wiek dziecka. Osoby chcące się włączyć w ten dar serca prosimy by zabrały serce z choinki i nakleiły na przygotowaną dla konkretnego dziecka paczkę, składając ją przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej do 20 XII b.r.       

 

8. Z racji rorat, z wyjątkiem poniedziałku i piątku (g. 900), kancelaria parafialna jest czynna pół godziny przed Mszą św. i na indywidualne życzenie Wiernych po roratach.

 

9. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii:   pp. Marii i Adamowi Marciniakom z Szulca, pp. Ewie i Jerzemu Wielgusiakom z ul. Św. Jana oraz Zarządowi Banku Ziemi Kaliskiej.