OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 20 I 2019 r.)

1.                  Z racji Dnia Babci (21 I) i Dziadka (22 I) zapraszamy do modlitwy w Ich intencjach zarówno za żyjących jak i zmarłych w czwartek na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

2.               Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nasz diecezjalny Opiekun, WPIS, Niedziela, Gość Niedzielny, Tęcza, Mały Gość Niedzielny oraz książki o tematyce religijnej m.in., Poradnik i modlitewnik dla chorych czynić dobro cierpieniem.    

3.                 W przyszłą niedzielę o g. 1000 zapraszamy na Mszę św. w intencji ś.p. ks. kan. Tadeusza Sobczaka w 10 rocznicę śmierci.                       

4.                2 lutego 2019 r. w sobotę zapraszamy na Mszę św. o g. 1800 w intencji Grupy Oliwkowej, jej Przyjaciół, Dobrodziejów oraz zmarłych Pielgrzymów, a po Mszy św. na spotkanie w GOK-u. Koszt 25 zł.– zapisy i wpłaty w zakrystii.                                                                                                                                                                                                                                                                               Proboszcz

Porządek kolędy od 21 do 27 I 2019 r.:

 

Poniedziałek 21 stycznia od g. 900:  

  ul. Spacerowa, począwszy od strony cmentarza jeden ksiądz 

Wtorek 22 stycznia od g. 900:

  ul. Ludowa jeden ksiądz

Środa 23 stycznia:

  Turkowska od godz. 900, począwszy od p. Sałka jeden ksiądz

— Osiedle od godz. 1500, począwszy od ul. Szadkowskiego nr 2 od pp. Pasików: jeden ksiądz, a drugi ksiądz od pp. Kupczyków ul. Braci Gillerów nr 34.   

Czwartek 24 stycznia od godz. 900:

  ul. Szkolna od nr. 2, następnie Blok nr.10 i przyległe doń domki jeden ksiądz

  ul. Kościelna od godz. 900, począwszy od wikariatki w stronę muzeum jeden ksiądz

Piątek 25 stycznia od g. 900:

  Pl. Wolności dwóch księży: jeden od strony Urzędu miasta a drugi od strony ul. 3-Maja

  ul. Parkowa od godz. 1430 dwóch księży jeden od Bloku nr 2, a drugi od Bloku nr 10

Sobota 26 stycznia od godz. 900:

  ul. 3-Maja jeden ksiądz

 Nowoogrodowa drugi ksiądz

Niedziela 27 stycznia od godz. 1430

  ul. Leśna: jeden ksiądz

  ul. Grabowa: jeden ksiądz