Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I 2019)

1.      W przyszłą niedzielę przeżywamy w liturgii Niedzielę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Kończy ona liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci, przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. na Mszy św. o godz. 1000

2.      Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Miłujcie się, Niedziela, Gość Niedzielny, Anioł Stróż, nowy numer WPIS-u oraz jest jeszcze Chrystus i ty. Są książki religijne m.in. Ewangelia 2019, kolorowanki dla dzieci,  i in.

                                                                                                             Proboszcz 

  Porządek kolędy w tym tygodniu:

 

Poniedziałek 7 stycznia  od godz. 900: Borów tylko tzw. pola – jeden ksiądz

Od g. 1600– ul. Szkolna, Blok 4A od nr 1 mieszkania

Wtorek 8 stycznia od g. 900 Borów pozostała część – dwóch księży 

Środa 9 stycznia od godz. 900 ul. T. Kościuszki, począwszy od pp. Brodziaków jeden ksiądz a od g. 1430 ul. T. Kościuszki drugi ksiądz, począwszy od p. Tomasza Niegowskiego.

Czwartek 10 stycznia od godz. 900 ul. Piaskowa, tylko Bloki 13, 12 i  11, począwszy od Bloku 13 od mieszkania nr 1.

Od godz. 1430 ul. Helleny, Kaliska i Poprzeczna

      Piątek 11 stycznia od godz. 900 ul. Poniatowskiego tylko nr 2 łącznie z blokiem zwanym „Duńczykiem”.

      Od godz. 1430 ul. Dworcowa jeden ksiądz

Sobota 12 stycznia: od g. 900  ul. Poniatowskiego pozostała część dwóch księży: jeden od pp. Woźniaków a drugi od pp. Kolczyńskich.

Niedziela 13 stycznia od godz. 1430 Blok na ul. Ogrodowej nr 75.

                                                                                                             Proboszcz