OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ I ADWENTU (2 XII 2018 r.) 1

1.         Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent — czas pobożnego, radosnego
i odpowiedzialnego przygotowywania się do uroczystości  Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do gorliwego  uczestniczenia w  Roratach, które będą odprawiane w dni powszednie adwentu o g. 1700. Prosimy, by dzieci uczestnicząc w roratach z lampionami  przynosiły kartkę z imieniem i nazwiskiem do losowania figury N.M.P. W sobotę niedzielna Msza św. wieczorem o godz. 1800. W poniedziałek dzieci uczęszczające w roratach otrzymają książeczki do których będą wklejać pamiątki z każdego dnia uczestnictwa. Bardzo proszę, by dzieci, przygotowujące się do pierwszej Komunii św. potraktowały swój udział w roratach na wzór Maryi, czekającej z narodem wybranym na przyjście Mesjasza.  

2.         W przyszłą niedzielę Mszą św. w sobotni wieczór 8 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które będzie prowadził franciszkanin o. Dobromił z Chocza. Myślą przewodnią będzie: Przez Maryję w Duchu Świętym do Jezusa.    

3.         W sobotę przeżywamy uroczystość N.M.P. Niepokalanie Poczętej. Msze św. tylko o godz. 800 i 1100. Na mszy św. o godz. 1100 zostaną pobłogosławione medaliki dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii św. Dzieci przychodzą na Mszę św. wraz z rodzicami piętnaście minut przed jedenastą. Tak powinniśmy ułożyć zajęcia, by w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. Msza św. wieczorna jest mszą św. z pierwszej niedzieli Adwentu.

4.         W Pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczorowej i nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań z parafii i w intencjach naszych osobistych, które zna tylko Bóg i nasze serce.

5.         W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano tylko przed mszą św. (w razie potrzeby także po mszy św.), a po południu od g. 1600.

6.        Jest prasa katolicka wraz z Opiekunem pozostałe czasopisma. Są pozycje o tematyce religijnej, m.in. O aniołach stróżach. Historie niebiańskich odwiedzin, Miłość budzi nadzieję każdego dnia ks. Jana Twardowskiego myśli na każdy dzień. Przy figurze św. Antoniego są gratisowe egzemplarze czasopisma Dobre Nowiny – radosnej i owocnej dla naszego życia duchowego lektury. Są do nabycia lampiony.

7.         Z racji rorat Kancelaria Parafialna we wtorki, środy, czwartki będzie czynna pół godziny po mszy św. lub dłużej, jeśli będą interesanci. W poniedziałek, piątek i sobotę kancelaria czynna jak dotychczas.

8.        W poniedziałek z racji spowiedzi w dekanacie Kancelaria parafialna nieczynna!             

Dar Serca z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Opatówku

 

            Szkolne Koło Caritas zaprasza wszystkich do wsparcia akcji Dar Serca (na wzór szlachetnej paczki). W tym roku pomagamy samotnym matkom wraz z dziećmi, którym pomocy udzielają siostry ze zgromadzenia Jezusa Miłosiernego w OdolanowieDom Ochrony Życia Poczętego zamieszkują matki w wieku od 14 do 23 roku życia. Przebywają tam aż do stabilizacji swej sytuacji życiowej. W tym roku dom zamieszkuje sześć mam i siedmioro dzieci od poczęcia. Każda z tych dziewcząt ma bardzo smutną historię, która zmusiła ich do szukania pomocy u sióstr. Siostry starają się jak mogą otaczając je mądrą miłością, by dać im choć namiastkę prawdziwego domu. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, by w tym roku w szczególny sposób pomóc mieszkańcom Domu Ochrony Życia Poczętego. Każdy z nas może wziąć serce przyczepione do  ekranu przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej i zrobić paczkę dla osoby podanej na serduszku, bądź dokonać konkretnych zakupów dla Domu, zgodnie ze wskazówkami na sercu. Chcielibyśmy, by choć skromne paczki trafiły również do Mam, jako wyraz solidarności i życzliwego wsparcia. Paczki prosimy przynosić do 16 grudnia włącznie i zostawić przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej z przyklejonym papierowym sercem. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w ten dar serca!!!

 

            W ramach Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom i charytatywnej działalności parafii rozprowadzane są świece z Caritas, które po Wieczerzy wigilijnej zanosimy na groby naszych bliskich. Uprzejmie prosimy, by Ci z Parafian, którzy mogą i chcą pomóc potrzebującym zechcieli włączyć się w działalność Parafialnego Punktu Charytatywnego. Datki na ten cel można składać do puszki św. Antoniego. Dary w naturze można złożyć w tzw. tytkach charytatywnych, które znajdują się przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej, gdzie napełnione darami serca przynosimy z powrotem. Młodzież z Szkolnego Koła Caritas za dowolną ofiarą rozprowadzać będzie w przyszłym tygodniu "sianko wigilijne", z czego dochód przeznaczony jest na pomoc koleżeńską (np. dofinansowanie do wycieczki szkolnej, zakup obuwia na lekcje w-fu, czyartykułów piśmienniczych, itp.).

 

W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie – Bóg zapłać!

15 grudnia o g. 1700 Wieczerza Wigilijna w GOK-u. Zapisy są przyjmowane także w GOK-u!