OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (25 XI 2018 r.)

1.      Dzisiaj w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione (zostało odprawione) nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem wraz z Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny.  

2.      W przyszłą niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy Adwent. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich do gorliwego  uczestniczenia w  Roratach, które  akcentują rolę czuwania w życiu chrześcijanina. Ważne jest także otwarcie się na potrzeby bliźnich – dlatego to w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom nabywamy świece, które po Wieczerzy Wigilijnej zanosimy na groby naszych Bliskich. Do puszki św. Antoniego składamy ofiary na działalność parafialnego punktu charytatywnego. Dary w naturze można składać przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej, skąd można wziąć tzw. tytkę charytatywną do której składamy dary w naturze.

3.     Do kancelarii parafialnej zgłaszamy za drogich naszemu sercu zmarłych na wypominki jednorazowe i całoroczne.

4.     Jest prasa katolicka wraz z Opiekunem, Niedziela, Gość Niedzielny z kalendarzem (warto m.in. zwrócić uwagę na art. Bóg ze mną był), Mały Gość Niedzielny z lampionem (przede wszystkim wśród wielu cennych artykułów warto zwrócić uwagę na artykuł o Antonim Ferdynandzie Ossendowskim), Tęcza dla dzieci i pozostałe czasopisma. Są pozycje o tematyce religijnej m.in. Elementarz Bożego Narodzenia, 100 modlitw za Polskę, kalendarz zdzierany, kalendarz książkowy 365 stron życia,     

5.         Dziś po Mszy św. o g. 1000 rozpoczynamy (rozpoczęliśmy) nauki przedmałżeńskie. W tym tygodniu nie ma Mszy św. rano we wtorek, środę i piątek.

7.         30 listopada przypada 22 rocznica święceń biskupich Pasterza diecezji. Na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego polecajmy Bogu Dostojnego Jubilata, prosząc dla Niego o zdrowie i Bożą opiekę w służbie ludowi Bożemu naszej diecezji.  

8.     Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na opał do świątyni. Złożono na 9 i pół tony ekogroszku. Opał został zakupiony, co czujemy, przychodząc do ogrzewanej świątyni.

                                                                                                                                 Proboszcz