OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXII OKRESU ZWYKŁEGO (2 IX 2018 r.)

1.      Prośmy Boga, by nowy rok szkolno-katechetyczny był dla dzieci i młodzieży czasem kształtowania dojrzałej formacji ich sumień, pozwalając na wzrost w łasce u Boga i u ludzi. Prosząc o Boże błogosławieństwo na Nowy 2018/19 Rok Szkolno-Katechetyczny ucałujemy dziś po Mszy św. relikwie bł. Franciszka Stryjasa, katechety – męczennika Eucharystii, którego Niemcy zamordowali za potajemne katechizowanie polskich dzieci. 

2.       W poniedziałek 3 września Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego o g. 800 na którą serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież oraz dorosłych, by uczestnicząc we Mszy św. otoczyli rozpoczynających naukę modlitwą kochających serc.

3.       W czwartek 6 IX na nabożeństwo i Mszę św. do Miłosierdzia Bożego zapraszamy rodziców klas drugich i trzecich szkoły podstawowej na krótkie spotkanie po Mszy św.

4.        Z racji Pierwszego piątku miesiąca 7 września Msze św. o godz. 700 i 1700. Spowiedź przed i w czasie Mszy św. a dla dzieci od g. 1600. Prosimy, by dzieci i młodzież spowiedzią i komunią pierwszopiątkową rozpoczęła nowy rok szkolno-katechetyczny.

5.     W sobotę 8 września święto Narodzenia N. M. P., odpust w Chełmcach. U nas Msze św. o g. 800 i 1100. Prosimy Rolników, by w święto Matki Bożej Siewnej na mszę św. o godz. 1100przynieśli do pobłogosławienia ziarno, które złączą z ziarnem sianym na pola. Wieczorem o godz. 1800 Msza św. z niedzieli.

6.     W przyszłą niedzielę na Mszy św. o g. 1200 pobłogosławienie dzieciom plecaków, przyborów i podręczników szkolnych, a więc dzieci szczególnie te z zerówki i klasy pierwszej przychodzą do kościoła ze szkolnymi plecakami w których jest kilka książek i zeszytów oraz niektóre przybory szkolne.

7.         W gablotce parafialnej jest afisz informujący o warsztatach fundacji Mocni Miłością, która przygotowuje wolontariuszy do opieki nad osobami przewlekle chorymi. Prosimy, by chętni do takiej posługi zainteresowali się tą propozycją i wzięli także ulotki, leżące przy figurze św. Antoniego, poświęcone tej pięknej i pożytecznej inicjatywie.                                                                                                                         

8.        Jest prasa katolicka: Opiekun a w nim piękny akcent opatówecki, związany z Szulcem pt. Wieś cudu Świętego Józefa – tę książkę będzie można nabyć w przyszłą niedzielę z autografem Autorki. Są pozostałe czasopisma; po wakacjach jest Mały Gość Niedzielny oraz jest Kalendarz naszej diecezji, będący cegiełką na utrzymanie kaliskiego seminarium — za tę troskę: serdeczne Bóg zapłać. Są książki o tematyce religijnej m.in. Modlitewnik wdów i wdowców, Koronka do św. Jana Pawła i inne.

9.   Młodzi opatowianie, chcąc dzielić się zdobytą wiedzą, by w ten sposób ubogacać swoją mała Ojczyznę, zapraszają 7 września 2018 r. do Sali w GOK-u przy pl. Wolności 9 o godz. 1900 na kolejne spotkanie z cyklu Prawo na co dzień - tym razem pt. Związek na cały etat. O umowach o pracę. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jakie są rodzaje umów o pracę, w jaki sposób nawiązuje i rozwiązuje się stosunek pracy oraz jakie są uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prowadzi je nasz były parafianin i ministrant Tomasz Miś.

Celem tego rodzaju spotkań jest propagowanie wśród mieszkańców gminy Opatówek wiedzy nt. podstawowych zagadnień prawnych. Organizowane przez spotkania mają mieć wymiar przede wszystkim praktyczny i skupiać się na problemach prawnych, które dotykają niemal każdego z nas. Dlatego prelekcji powinna towarzyszyć żywa dyskusja wywołana pytaniami od uczestników.

                                                                                                  Proboszcz