OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTU KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (10 VI 2018 r.)

  1.             W sobotę 16 czerwca przypada 106 rocznica konsekracji naszego kościoła. Na Mszy św. o g. 1800 podziękujemy Panu Bogu za dar tej świątyni i będziemy prosić o zbawienie dla wszystkich zmarłych, którzy przyczynili się do powstania i wystroju Opatóweckiego Wieczernika oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących Ofiarodawców, dzięki którym możliwa jest troska o wymiar materialny życia parafii a  świątynia nasza, duma naszych serc, dar praojców opatóweckiej ziemi, powraca do pierwotnej świetności.  

2.             We środę 13 czerwca zapraszamy na nabożeństwo różańca fatimskiego po Mszy św. wieczorowej o g. 1800. 

3.             W czwartek 14 czerwca  na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. pobłogosławienie krzyży dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania
i przekazanie ich przez Ojców a jeśli to możliwe to przez obojga Rodziców młodzieży na drodze do coraz to większej samodzielności w życiu wiary.  

4.             Jest do nabycia prasa katolicka dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz interesujące książki o tematyce religijnej. W aktualnym numerze Opiekuna jest znaczący akcent opatówecki, dotyczący naszych….., zresztą niech Państwo sami przeczytają.

5.             W związku z nowymi przepisami, obowiązującymi w krajach UE (RODO)niniejszym informujemy, że świadectwo chrztu czy też jego kopia (dotyczy to także innych dokumentów np. świadectwa małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) mogą być wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

            Przy tej okazji przypominamy też, że wg prawa kanonicznego naszego Kościoła,  jak i prawa synodalnego naszej diecezji sakramenty powinny być przyjmowane w swojej parafii. Dla słusznej przyczyny mogą być przyjmowane poza parafią, ale za zgodą proboszcza własnej parafii.

6.        W poniedziałek kancelaria parafialna nie będzie czynna.

6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Proboszcz