OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ( 20 V 2018 r. )

1.      W przyszłą niedzielę w uroczystość Najświętszej Trójcy 65 osobowa grupa naszych młodych Parafian po raz pierwszy będzie uczestniczyła we Mszy św. o g. 1000. Przychodzących na tę mszę uprzejmie prosimy, by wybrali sobie inną godzinę, gdyż do świątyni wejdą tylko dzieci, rodzice i zaproszeni przez nich Goście. Spowiedź dla tych dzieci i ich rodziców w sobotę o godz. 830. Kancelaria Parafialna w sobotę nieczynna.

2.          Jutro w święto N.M.P. Matki Kościoła zostaną odprawione Msze św.
w kościele o godz. 800 i 1100 a na cmentarzu grzebalnym wraz ze zgłoszonymi wypominkami o g. 1800. Zostanie poświęcony nowy ołtarz. Serdecznie zapraszamy.Nabożeństwo majowe po Mszy św. o g. 1100.

3.          W piątek 25 maja po mszy św. wieczorowej Grupa O. Pio poprowadzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji zmarłych na które zapraszamy zainteresowanych tą modlitwą.

4.         Z racji Dnia Matki 26 V nabożeństwo majowe ofiarujemy za nasze Mamy: dla Zmarłych, prosząc o niebo a dla Żyjących o Boże błogosławieństwo na drogach Ich życia. W sobotę 26 V Kancelaria parafialna będzie nieczynna.

5.                 Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Anioł Stróż. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny z dodatkiem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dzień za dniem.  Jest Pismo św. Stary i Nowy Testament, wyd. tzw. oazowe, które jest prezentem dla dzieci komunii św. rocznicowej.

6.      Prosimy, by dzieci uczestniczyły w nabożeństwie majowym: w poniedziałki klasy:    0, 1, 2 i 3; we wtorek kl. 4 i 5; w środę kl. 6 i 7 a w piątek młodzież gimnazjalna
i ponadgimnazjalna.

7.       Organizujemy wyjazd na Lednicę z parafią Godziesze i Chełmce. Zapisy w zakrystii, koszt 5o zł. W czwartek o g. 1630 spotkanie grupy oazowej. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie z ministrantami od kl. 6 i starszymi. W sobotę o g. 900 zbiórka z ministrantami szkoły podstawowej.