OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO ( 13 V 2018 r. )

1.    W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość  Zesłania Ducha Świętego, która kończy w liturgii okres Wielkanocny.

2.        W środę 16 maja przeżywamy święto św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski. Prośmy za Jego wstawiennictwem o pomyślność dla Ojczyzny i w tej intencji ofiarujmy także nabożeństwo majowe.   

3      W poniedziałek 14 maja Kancelaria parafialna będzie nieczynna. Dziś zapraszamy na różaniec fatimski po mszy św. wieczorowej.

4.      Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Gość Niedzielny, Niedziela, nowy nr WPIS-ui Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Anioł Stróż. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny. Są książki o tematyce religijnej m. in. Zobaczyć niebo. Historie prawdziwe, Koronka św. Charbela, pamiątki pierwszokomunijne. W zakrystii można nabyć Pismo św. Stary i Nowy Testament, wyd. tzw. oazowe, które jest prezentem dla dzieci komunii św. rocznicowej.

5.    Już dziś informujemy Wiernych, że Msza św. na cmentarzu grzebalnym wraz z wypominkami za zmarłych, których imiona można zgłaszać w kancelarii parafialnej, zostanie odprawiona w poniedziałek 21 maja o g. 1800 w święto N.M.P. Matki Kościoła.  

6.      W sobotę 19 maja na g. 1600 kandydaci do sakramentu Bierzmowania są zaproszeni na spotkanie w kościele Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu, ul. Szewska 1 (za McDonaldem). W spotkaniu tym może uczestniczyć także młodzież nie przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania. W tym dniu w bazylice św. Józefa trwa od g. 1800 do 2200 czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego – serdecznie zapraszamy chętnych do tej wspólnoty modlitwy.                                                                                            proboszcz