OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 29 IV 2018 r. )

1.      We wtorek 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Matki Bożej, nazywane popularnie nabożeństwami majowymi. W niedziele i święta nabożeństwa te będą odprawiane po Mszy św., a w dzień powszedni przed Mszą św. wieczorową. Serdecznie prosimy wszystkich Parafian a szczególnie młodzież i dzieci o udział w nabożeństwach ku czci Matki Najświętszej zarówno w świątyni jak i przy kapliczkach przydrożnych.  

2.          W czwartek przeżywamy uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Msze św. w przeddzień w środę o g. 1800 a w dzień uroczystości tak jak w niedzielę. O godz. 1000 msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i strażaków z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnoty modlitwy w tych intencjach. Modląc się za żyjących i zmarłych strażaków oraz przyjaciół straży wyrazimy Braci strażackiej wdzięczność za to, co czynią dla naszej małej Ojczyzny. W tym dniu wspieramy nasze Radio Rodzina modlitwą i ofiarami składanymi na tacę.   

3.          W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o g. 700 i 1700. Spowiedź rano przed mszą św. a po południu od g. 1600. W tym dniu z racji udzielonej przez Pasterza diecezji ks. bpa E. Janiak dyspensy nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4.       Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Anioł Stróż.  Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej.

5.      W przyszłą niedzielę kazania wygłosi  ks. Edward Hodurek, pallotyn, Opiekun duchowy Fundacji AVE MIŁOŚĆ, która w myśl nauczania Ojca św. Jana Pawła II i papieża Franciszka, pomaga Dzieciom i Seniorom budować i osiągnąć najwspanialsze wzajemne relacje miłości. Po Mszy św. będziemy mogli się zaopatrzyć w materiały z tej tematyki i dobrowolną ofiarą wesprzeć to dzieło.

6.       W gablotce wywieszony jest program XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników i Pracodawców do św. Józefa w Kaliszu. Zapraszamy do udziału w modlitewnym spotkaniu u św. Józefa.

7.     W poniedziałek 30 kwietnia Kancelaria parafialna nieczynna.

         proboszcz