GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 22 IV 2018 r. )

1.            Dziś przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a w naszej Ojczyźnie rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

2.          W poniedziałek w liturgii przeżywamy uroczystość św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. Polecajmy św. Wojciechowi sprawy naszej Ojczyzny, prosząc byśmy wg zasad Chrystusowej Ewangelii kształtowali nasz Ojczysty Dom.     

3.          Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Anioł Stróż.Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie.

4.      W  przyszłą sobotę 28 kwietnia spotkanie dla kandydatów do bierzmowania o g. 830 młodzieńcy kl. 3 gimnazjum, 930 dziewczęta kl. 3 gimnazjum, 1030 te osoby z klas 7 szkoły podstawowej i klas 2 gimnazjum, które nie były na ostatnim spotkaniu. Proszę wziąć ze sobą Pismo  św.

5.          W poniedziałek i sobotę Kancelaria Parafialna będzie nieczynna. We wtorek nie ma Mszy św. rano. W czwartek po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego i Mszy św. zebranie rodziców dzieci przeżywających rocznicę swej I-szej Komunii św.

6.   W przyszłą niedzielę przeżywamy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Z tego tytułu wsłuchajmy się w komunikat Pasterza naszej Diecezji z racji 73 rocznicy  wyzwolenia więźniów  z obozu koncentracyjnego w Dachau. Uroczystości Dnia Męczeństwa rozpoczną się w sobotę 28 kwietnia Mszą św. o godz. 930 w parafii Dębe w intencji Ojczyzny. W czasie II wojny światowej wielu naszych Parafian w Dębe było ochrzczonych i tam przystąpiło do I-szej Komunii św. Duszpasterze parafii Dębe serdecznie zapraszają naszych parafian do wzięcia udziału w tej Mszy św. a dzieci i młodzież do udziału w Biegu pamięci. Program uroczystości wywieszony jest w gablotce parafialnej.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                         proboszcz