OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 15 IV 2018 r. )

1.      Fundacja Czyńmy Dobro serdecznie dziękuje za okazane w minioną niedzielę serce dla misji na Magadaskarze. Podczas zbiórki do puszek będącej kontynuacją zbiórki prowadzonej przez SP Opatówek pod hasłem Kury nioski dla malgaskiej wioski
w ramach projektu Fundacji Zwierzaki dla Afryki zebraliśmy 3.220,20 zł i 15 CZK. To oznacza, że Siostry z Misji Ankazoabo-SUD na Madagaskarze mogą zakupić kolejne 161 kur – łącznie 478 niosek (ofiary na zakup 317 szt. już wcześniej uzbierała SP Opatówek). Raz jeszcze dziękujemy Społeczności Szkoły i Parafianom za włączenie się w pomoc misyjną.
 

2.          Z racji X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego zachęcamy Wiernych do korzystania ze studni Słowa Bożego.

3.          Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Anioł Stróż,  Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej, m.in. Obudzić sakrament małżeństwa, .

4.                 W tym tygodniu nie ma Mszy św. rano we wtorek.

5.          Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji Koperta Życia, której patronują OSP Opatówek, Urząd Miasta i Gminy Opatówek i nasza Parafia. Wsłuchajmy się w treść informującą nas o tej bardzo ważnej szczególnie dla ludzi starszych akcji.

                                                                                                                                                            proboszcz