OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ ( 25 III 2018 r. )

1.       Dzisiejszą Niedzielą, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej lub Palmowąrozpoczynamy liturgiczną celebrację misterium naszego odkupienia dokonanego przez Chrystusa, począwszy od Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy, aż do Jego błogosławionej męki i chwalebnego zmartwychwstania. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które obejmuje Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W Triduum Paschalnym powinniśmy uczestniczyć w liturgii. W Wielki Poniedziałek i w dniach Triduum Paschalnego Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

2.           W Wielki Czwartekdzień ustanowienia Eucharystiii Kapłaństwa. Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 1900. Na liturgię przynosimy skarbonki z jałmużną postną i składamy przy ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu szczególnie wraz z rodzicami zapraszamy dzieci z Komunii św. rocznicowej i dzieci przygotowujące się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania — adoracja Chrystusa (w ciemnicy) do godz. 2300. Wznowienie adoracji w Wielki Piątek o g. 900.

3.           W Wielki PiątekLiturgia Męki Pańskiej o godz. 1900, a po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 2300. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Każdego dnia począwszy od Wielkiego Piątku zapraszamy na godz. 1500 na Nowennę do Miłosierdzia Bożego, trwającą do soboty 2 kwietnia włącznie. O godz. 2130 zapraszamy na czuwanie modlitewne, które poprowadzi młodzież naszej parafii.

4.          W Wielką Sobotę rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Bożym Grobie o godz. 900. Do adoracji w sposób zorganizowany zapraszamy strażaków, młodzież, ministrantów, Żywy Różaniec i wszystkich Wiernych. Święcenie pokarmów o godz. 1200, 1300, 1400, 1500 i 1600. W tym dniu Kościół zachęca Wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W tym roku świece uczestnicy liturgii Wigilii Paschalnej otrzymają w świątyni. LiturgiaWigilii Paschalnej, sprawowanej w Noc Paschy rozpocznie się o godz. 2100 i zakończy się procesją rezurekcyjną
w nocy.
Serdecznie prosimy o udział chór, orkiestrę, asystę i osoby noszące feretrony i sztandary oraz dziewczynki sypiące kwiatki. Następne Msze św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 1000, 1200 i o 1700.  

5.           Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Misyjnych Dróg, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Anioł Stróż. Dla młodzieży Wzrastanie, Mały Gość Niedzielny. Są interesujące książki, m.in. Obudzić małżeństwo, Radość. Kolorowanka dla dorosłych i inne.

6.         W czasie przechowywania w Wielki Piątek Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie w tzw. Ciemnicy nie powinna się powtórzyć w naszej parafii sytuacja, którą przeżył Pan Jezus w Ogrójcu, kiedy Apostołowie posnęli i zostawili Go samego. Adoracja Chrystusa w Ciemnicy w Wielki Piątek będzie przebiegać według następującego porządku:

godz. 900      Żywy Różaniec 

godz. 1000  — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej,  Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

godz. 1100  — wierni z Borowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzeczneji Rogatki.

godz. 1200   —wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Ogrodowej i Rosochatki.  

godz. 1300 — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej,Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego.

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

godz. 1500     Godzina Miłosierdzia

godz. 1600     wierni z ulic: Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego i Parkowej. 

godz. 1700     ci Wierni, którzy nie mogli wcześniej trwać na adoracji Jezusa Eucharystycznego.                                                                                                            Proboszcz