OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU ( 25 II 2018 r. )

1.           Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1700 i Gorzkich Żali w niedziele Wielkiego Postu o godz. 1630 a w czwartki na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego kiedy to, m.in. modlimy się o Boże błogosławieństwo na rekolekcje dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

2.          W II niedzielę Wielkiego Postu w Kościele w Polsce przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dziś w świątyniach naszej ojczyzny zbierane są datki do puszek na pomoc polskim misjonarzom. Jednak w naszej parafii zbiórkę tę przełożymy na przyszły tydzień, gdyż, jak wiemy, jedna z rodzin w naszej parafii w piątek przeżyła tragedię pożaru swego domu. Dlatego dziś złożymy ofiary do puszek na pomoc rodzinie p. Macieja, aby doświadczeni pożarem nasi Parafianie w miarę spokojnie mogli funkcjonować, czując solidarność współparafian. Potraktujmy ten dar serca jako tegoroczną jałmużnę wielkopostną. Na ten cel można będzie składać ofiar do puszki św. Antoniego do czasu o którym informować będzie wywieszone tam ogłoszenie.    

3.         Jest do nabycia prasa katolicka: nowy nr  Opiekunai pozostałych czasopismdla dorosłych, dzieci i młodzieży. Są interesujące książki m.in. Lęk, Miód ze skały, Stawaj do walki i inne.

4.          Tak się złożyło, że muszę zwrócić się do Was, moi Drodzy Parafianie, jeszcze z jedną prośbą. We wtorek załadujemy resztką opału kosze ogrzewających naszą świątynię pieców. By można dalej korzystać z dobrodziejstwa ogrzewania świątyni uprzejmie proszę o złożenie na ten cel w przyszłą niedzielę ofiar na tacę. Za tę troskę, mówimy sobie, bo to nasza wspólna sprawa: Dziękuję, a ja jako wasz proboszcz wszystkim: Bóg zapłać.   

5.           W przyszłą niedzielę na spotkanie w kościele po Mszy św. o g. 1000 serdecznie zapraszam mieszkańców wsi Borów.

6.           W poniedziałek i we wtorek Kancelaria parafialna nieczynna. We wtorek i czwartek nie ma Mszy św. rano.  

7.        W sobotę 3 marca o g. 1000 wyjeżdżamy jako pielgrzymka parafialna do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.                                                                                                                                                                                                           proboszcz