OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 8 I 2018 r.)

1.             Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończymy okres Naro­dzenia Pańskiego i rozpoczynamy w liturgii czas zwykły.

2.              Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nowy numer Opiekunajak
i pozostałe czasopisma religijne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
   

3.      W przyszłą niedzielę siostra ze Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (siostry obliczanki) przybliży nam charyzmat zgromadzenia oraz sylwetki o. Honorata Koźmińskiego i matki Elizy Cejzik – założycieli tegoż zgromadzenia. 

4.            Grupa Oliwkowa zaprasza 20 stycznia 2018 r. na spotkanie noworoczno-opłatkowe do GOK-u. jeszcze dziś można się zapisać na to noworoczne spotkanie przy muzyce w duchu pielgrzymkowego zaangażowania. O g. 1800 Msza św.
w intencji Grupy Oliwkowej, Jej Przyjaciół, Darczyńców, zmarłych Pielgrzymów i Dobrodziejów a następnie o godz. 1900 spotkanie w GOK-u.
 

5.         Radca prawny p. Tomasz Miś  i fundacja "Inicjatywa dla Opatówka" organizują cykl bezpłatnych spotkań o tematyce prawnej "Prawo na co dzień". Dnia 12. stycznia 2018 r., w sali GOK przy pl. Wolności 9, o godz. 1900, zaplanowane jest kolejne spotkanie, które tym razem dotyczy rękojmi i gwarancji, i wynikających z nich uprawnień konsumenta, na które serdecznie zapraszamy. Więcej danych na afiszu w gablotce parafialnej. Udział w spotkaniu, ma się rozumieć, jest bezpłatny.

                                                                                                            Proboszcz

 Porządek kolędy od 8 do 14 I 2017 r.:

 

Poniedziałek 8 stycznia:

  ul. Turkowska, począwszy od p. Sałka: jeden ksiądz od godz. 900

  od godz. 1500 Pl. Wolności, począwszy od p. Łuczenczyn

Wtorek 9 stycznia:

  Rogatka od godz. 830 jeden ksiądz

  ul. Ludowa od godz. 830 jeden ksiądz

 Środa 10 stycznia:

  ul. Spacerowa od godz. 1400: jeden ksiądz począwszy od pp. Matuszkiewiczów

 ul. Kasprzaka od godz. 1200: jeden ksiądz począwszy od pp. Menclów

Czwartek 11 stycznia:

  ul.3 Maja począwszy od pp. Frątczaków: jeden ksiądz od godz. 1400.

  ul. Kilińskiego od godz. 900 począwszy od p. Janiny Dziedzic

Piątek 12 stycznia:

  ul. Dworcowa od godz. 1500 jeden ksiądz

  ul. Spokojna od godz. 1500 począwszy od pp. Gabarskich jeden ksiądz

Sobota 13 stycznia od godz. 900:

  ul. Świętego Jana po obydwóch stronach dwóch księży: jeden od p. Haliny Posiłek, drugi od p. Grzegorza Bęckiego.

Niedziela 14 stycznia od godz. 1500:

— ul. Działkowa: jeden ksiądz rozpocznie od p. Barbary Sośnicy a drugi od nr 2 od pp. Danuty i Jerzego Żulickich                                                                                                                                                                                                               Proboszcz