OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ III ADWENTU (17 XII 2017 r.)

1.            Wszystkim Parafianom, którzy uczynili wszystko, by uczestniczyć
w tegorocznych Rekolekcjach Adwentowych gratulujemy mądrej decyzji
i dziękujemy za właściwe skorzystanie z czasu łaski. 
 

2.            W poniedziałek 18 grudnia i we wtorek 19 grudnia z racji odrabiania spowiedzi rekolekcyjnej w Dekanacie Kancelaria Parafialna będzie nieczynna!

3.            W sobotę 23 grudnia  ostatnie w tym roku roraty zostaną odprawione rano o godz. 600 (!!!). W czwartek dzieci przyniosą książeczki uczestnictwa z rorat.

4.             W niedzielę 24 grudnia wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu będziemy gościć ks. Krzysztofa Ligockiego, sercanina, proboszcza nowopowstałej w Kaliszu par. św. Brata Alberta Chmielowskiego. O. Krzysztof wygłosi kazania o wynagradzaniu Bożemu Sercu, Patronowi naszej parafii i Niepokalanemu Sercu Maryi zniewag, które Sercu Jezusa i Sercu Maryi wyrządzają ludzie, bardzo często ochrzczeni, najczęściej tak jak Judasz, zagubieni w meandrach swego ziemskiego pielgrzymowania. W tych intencjach będziemy w Nowym 2018 r. sprawować Msze św. wynagradzające w Pierwszy piątek miesiąca o g. 1700 i w Pierwszą sobotę miesiąca rano o g. 7oo.

5.              W wigilię Bożego Narodzenia a więc w przyszłą niedzielę nie ma Mszy św. wieczorem. Przeżyjmy ten dzień a zwłaszcza Wieczerzę wigilijną w duchu polskiej tradycji. Niech radości wigilijnego stołu kierują naszą myśl ku Chrystusowemu Ołtarzowi, skąd bierzemy bezcenny skarb — Eucharystię.Radość i pokój przy Wieczerzy Wigilijnej jak i przez całe Święta niech wypełniają  nasze serca i drogich naszemu sercu Gości.

6.         Jest do nabycia prasa katolicka: nowy nr Opiekuni pozostałych czasopism dla dorosłych, dzieci i młodzieży.Są książki religijne m.in. Ewangelia 2018,  dla dzieci zaś Boże Narodzenie. Zabawa z magnesami i in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Proboszcz