OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA (26 XI 2017 r.)

1.      Dzisiaj w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione (zostało odprawione) nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem wraz z Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny.  

2.     W przyszłą niedzielę 3 grudnia rozpoczynamy Adwent. Jest to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość  Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy wszystkich do gorliwego  uczestniczenia w  Roratach, które  akcentują rolę czuwania w życiu chrześcijanina. Ważne jest także otwarcie się na potrzeby bliźnich – dlatego to w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom nabywamy świece, które po Wieczerzy Wigilijnej zanosimy na groby naszych Bliskich. Do puszki św. Antoniego składamy ofiary na działalność parafialnego punktu charytatywnego. Dary w naturze można składać przy ołtarzu M.B. Częstochowskiej, skąd można wziąć tzw. tytkę charytatywną do której składamy dary w naturze.

3.     Do kancelarii parafialnej zgłaszamy za drogich naszemu sercu zmarłych na wypominki jednorazowe i całoroczne.

4.        Jest prasa katolicka wraz z Opiekunem(do którego załączona jest płyta o cudzie Eucharystycznym) i pozostałe czasopisma dla dzieci, dla młodzieży Wzrastanie, i dla dorosłych. Są pozycje o tematyce religijnej.

5.   Dziś po Mszy św. o g. 1000 rozpoczynamy (rozpoczęliśmy) nauki przedmałżeńskie.

6.        W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Spowiedź przed Mszą św. o g. 700 a po południu od g. 1600 a następnie Msza św. o g. 1700. W tym tygodniu nie ma Mszy św. rano we wtorek i środę.

7.        30 listopada przypada 21 rocznica święceń biskupich Pasterza diecezji. Polecajmy Bogu Dostojnego Jubilata, prosząc o łaskę Pana Boga szczególnie na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

7.         Przy cmentarzy robiony jest parking za co jesteśmy wdzięczni Panu Burmistrzowi i zarządowi miasta i gminy. W związku z tym są pewne utrudnienia także z kontenerami na śmieci, dlatego prosimy o wyrozumiałość i wyrzucanie śmieci do dalej postawionych pojemników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Proboszcz