OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXX OKRESU ZWYKŁEGO (29 X 2017 r.)

1.   Dzieci uczestniczące w październiku w nabożeństwie różańcowym przynoszą we wtorek 31 października książeczki uczestnictwa.

2.  1 listopada wuroczystość Wszystkich ŚwiętychMsze św. w świątyni tylko o godz. 800 i 1000.NacmentarzuparafialnymMsza św. o godz.1400. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na cmentarzu parafialnym.

3.  W czwartek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnym  za Zmarłych i o g. 1700 poprzedzona różańcem  z  wypominkami jednorazowymi i niedzielnymi nowozgłoszonymi na g. 800.

4.        W Pierwszy piątek miesiąca 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800 w kaplicy św. Anny a kończymy o g. 1700.  O g. 1500zapraszamy Wiernych na Godzinę Miłosierdzia. Prosimy, by tak ułożyć sobie ten dzień, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy. Spowiedź od g. 1600. Dzieci, które oddały książeczki uczestnictwa z nabożeństw różańcowych po Mszy św. spotkają się z ks. Karolem.  

5.      W tym tygodniu Msze św. wieczorowe nadal o g. 1700. W piątek różaniec z wypominkami jednorazowymi i nowoprzyjętymi na niedzielę na g.1000. W sobotę zaś o g. 1800 wypominki niedzielne zamówione na g.1200.

6.      Pamiętając o słowach św. Hieronima wypowiedziane po śmierci Matki: Ubolewamy nad tym, że od nas odeszła, ale cieszymy się, żeśmy ją mogli mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal jest blisko nasoraz słowach H. Sienkiewicza: Śmierć jest bezsilną wobec kochania, które idzie za grób; może drogą duszę zabrać, ale nie może nam zabronić jej kochaćmożemy za drogich naszemu sercu zmarłych zgłaszać do kancelarii parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne, spełniając także w ten sposób wskazanie św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci.

7.    Jest prasa katolicka: wraz z Opiekunem i inne czasopisma.

8.  Zapraszamy w sobotę na Mszę św. wieczorem z racji imienin ks. Karola.                                   
                                                                                                                                                                                  Proboszcz

 

 Odpust za zmarłych

 

 

 

Wierni, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nawiedzą kościół, kaplicę pu­bliczną lub półpubliczną, mogą uzyskać w danym dniu jeden raz odpust zupeł­ny, który można ofiarować za zmarłych. W cza­sie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz przystąpić do spowiedzi, Komu­nii św. i odmówić dowolną modlitwę w inten­cji Ojca Świętego (por. Ench. Indulg. 67).

 

 Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarując go za cierpiących w czyśćcu. ( por. Ench. Indulg. 13).

 

 
 Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza

w kaplicy Św. Anny

 

3 listopada 2017 R.

 

 

 

Godz. 800      Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

 

 godz.  900          Żywy Różaniec,  Grupa O. Pio, Grupa Charytatywna.

 

godz. 1000   — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej, Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

 

godz. 1100      wierni z Borowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej i Rogatki.

 

godz. 1200    wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Rosochatki i Ogrodowej. 

 

godz. 1300   — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego

 

godz. 1400  wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz
z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

 

godz. 1500        Godzina Miłosierdzia

 

godz. 1600   — wierni z ulic: ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, Kwiatowej i Parkowej.

 

Godz. 1700    Mszaśw.na zakończenie Dnia Adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

 

 

 

            Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!