OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXV OKRESU ZWYKŁEGO (24 IX 2017 r.)

1.     W niedzielę 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie z wyjątkiem soboty różaniec o godz. 1700. Zaraz po nabożeństwie Msza św.
W sobotę różaniec o g. 1800, a w niedzielę o godz. 1630, tj. pół godziny przed Mszą św. Prosimy, by uczestniczący w niedzielę we Mszy św. wieczorowej zechcieli zaczynać Eucharystię od udziału w modlitwie różańcowej. Uczyńmy wszystko, by zarówno dzieci jak i młodzież oraz dorośli gorliwie uczestniczyli w tych nabożeństwach. Z racji nabożeństwa różańcowego kancelaria parafialna w poniedziałek, piątek i sobotę jest czynna tak jak dotychczas tj. o g. 900 a w pozostałe dni tygodnia tj. we wtorek, środę i czwartek po mszy św. Różaniec prowadzą: w poniedziałki gimnazjum, we wtorki kl. 6 i 7, w środy kl. 4 i 5, w czwartki schola i ministranci, w piątki klasy od O do 3 wraz z rodzicami a w soboty i niedziele na przemian Żywy Różaniec, Grupa O. Pio, Grupa Oliwkowa, chór. Tylko dzieci uczestniczące w nabożeństwie różańcowym a nie ktokolwiek inny otrzymają 2 października książeczkę Hiacynta, Franciszek, Łucja
i inni, którzy ukochali Maryję
, do której będą wklejać każdego dnia otrzymane naklejki.

2.         Jest prasa katolicka: nowy nr Opiekunai pozostałe czasopisma, a dla dzieci Anioł Stróż, Tęcza, Świat misji, a dla młodzieży Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej m.in. Z depresji do wiary, Ojciec Pio. Święty stygmatyk, Różaniec dla dwojga,  Różaniec z grudką ziemi z Góry Oliwnej i inne.  

3.  W czwartek na nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego zostaną pobłogosławione różańce dzieciom przygotowującym się do I-szej Komunii św. a także innym dzieciom i dorosłym, którzy mają nowe różańce.   

4.   W piątek po Mszy św. Grupa O.Pio poprowadzi nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji Zmarłych. W sobotę nie ma Mszy św. rano.

5.   W przyszłą niedzielę o g. 700 wyrusza sprzed kościoła pielgrzymka do Częstochowy. Gdyby ktoś z Państwa chciał ze swoich upraw podzielić się z siostrami, prowadzącymi dom dla niepełnosprawnych chłopców to może to uczynić dostarczając produkty w przeddzień na plebanię lub w dzień wyjazdu. Powrót przez Mieleszyn, by odwiedzić ks. Mariusza. Mamy komplet osób. Jest jednak możliwość wzięcia większego autokaru, ale musiałoby zapisać się przynajmniej jeszcze 10 osób.

                                                                                                                       Proboszcz