OGŁOSZENIA NA XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (23 VII 2017 r.)

1.          W środę 26 lipca przeżywamyodpust Św. Anny. Msze św.o godz. 800, suma o 1100  i wieczorem o godz. 1800. Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazanie wygłosi i Sumę z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi ks. mgr Jacek Andrzejczak, dyr. Diecezjalnej Caritas. Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą swym udziałem uświetnić uroczystość odpustową. Błogosławieństwo Kierowców i pojazdów będzie po każdej Mszy św. w uroczystość odpustową św. Anny. Włączając się w prośbę polskich misjonarzy i odpowiadając na apel Miva Polska, złożymy dziś po mszach świętych ofiarę do puszek na zakup środków transportu na misje, gdzie pracują polscy misjonarze- Bóg zapłać.      

2.      Jest do nabycia prasa katolicka m.in. nasze diecezjalne czasopismo Opiekun, wychodzący ostatnio w zmienionej szacie graficznej. Niesie on wiele interesujących treści ogólnokościelnych i diecezjalnych. Jest dwumiesięcznik Miłujcie się, nowy nr WPIS-u wraz z pozostałymi czasopismami, które rozprowadzamy w parafii także dla dzieci: Tęcza, Anioł Stróż(wakacyjny nr), Mały Gość Niedzielny a dla młodzieży Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej m.in. dla dzieci Bajkowe biografie oraz krzyżyki św. Franciszka do samochodów.

3.    Do 5 sierpnia trwajązapisyw wakacyjnym czasie otwarcia biura parafialnego. Przy ołtarzu Matki Bożej jest skrzyneczka, do której można składać intencje modlitewne w których będzie się modliła Grupa Oliwkowa.

4.     Ponawiamy apel, prosząc, by Parafianie, którzy mają zdjęcie kapliczki przydrożnej z figurą Dobrego Pasterza, która stała na rozstaju dróg w kierunku Koźminka i Sieradza zechcieli tę fotografię udostępnić parafii.

5.   W piątek po Mszy św. wieczorowej  nabożeństwo Drogi Krzyżowej, prowadzone przez Grupę O. Pio w intencji oczyszczających się w czyśćcu.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Proboszcz