GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 30 IV 2017 r. )

1.           W poniedziałek 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Matki Bożej, nazywane popularnie nabożeństwami majowymi. W niedziele i święta nabożeństwa te będą odprawiane po Mszy św. Serdecznie prosimy o udział w nich w świątyni i przy kapliczkach przydrożnych wszystkich Parafian a szczególnie młodzież i dzieci. Dzieci w poniedziałek na nabożeństwie majowym otrzymają pamiątki uczestnictwa w tych nabożeństwach.

2.          W środę przeżywamy uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Msze św. w przeddzień we wtorek o g. 1800 a w dzień uroczystości tak jak w niedzielę. O godz. 1000 msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i strażaków z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnoty modlitwy w tych intencjach. W ten sposób, modląc się za żyjących i zmarłych strażaków oraz przyjaciół straży wyrazimy Braci strażackiej wdzięczność za to, co czynią dla naszej małej Ojczyzny.  

3.          W tym tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Msze św. o g. 700 i 1700. Spowiedź rano przed mszą św. i w czasie a po południu od g. 1600.

4.           Grupa Oliwkowa serdecznie zaprasza na zabawę - Majówkę z Oliwkową w dniu 6 maja o godz. 1900 do GOK-u. Wcześniej Msza św. o godz. 18oo w intencji naszej Grupy i  jej Dobroczyńców. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Świnic Warckich i Lichenia – zapisy u ks. Mariusza.

5.          Jest do nabycia nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Miłujcie się, Niedzieli, WPIS-u, Apostolstwa Chorych.Dla dzieci: Tęcza, Ola i Jaś,  Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Są książki o tematyce religijnej, dla dzieci makieta do samodzielnego złożenia o objawieniach Maryi w Fatimie. Jest różaniec jubileuszowy na 100-lecie objawień fatimskich. 

6.         W gablotce wywieszony jest program XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Robotników i Pracodawcówdo św. Józefa w Kaliszu. Zapraszamy do udziału w modlitewnym spotkaniu u św. Józefa.

             proboszcz