OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA X NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 9 VI 2024 r. )

1.             W poniedziałek i środę nie ma mszy św. wieczorowej. W tych dniach nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po mszy św. rano. We wtorek msza św. rano wyjątkowo o godz. 600!!! W pozostałe dnie wg planu podanego w gablotce parafialnej.

 

2.             W czwartek 13 czerwcazapraszamy na różaniec Fatimski, który odprawimy po mszy św. wieczorowej o godz. 1800.

 

3.             W niedzielę 16 czerwcaprzypada 112 rocznica konsekracji naszej świątyni. wdzięczność Panu Bogu za ten dar praojców naszej ziemi i Bożego błogosławieństwa wyrazimy mszą św. dziękczynną o godz. 1000. Jeśliby z tego tytułu ktoś z Wiernych lub zespół osób chciał ufundować piękny ornat koloru różowego, koloru radości na niedziele G     Gaudete i Laetare to byłby to piękny prezent na 112 rocznicę konsekracji naszego kościoła. Proszę o osobisty kontakt ze mną lub z ks. Grzegorzem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4.             Jest do nabycia prasa katolicka Opiekun, Niedziela, Misje dzisiaj, Staś, Anioł Stróża i literatura o tematyce religijnej. Są odblaski na koła do rowerów.

 

5.              Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane dziś do puszek na wsparcie uczelni katolickich.

 

6.             Jubilatów przeżywających 25 i 50 lecie sakramentalnego związku małżeńskiego, chcących uczestniczyć w dziękczynnej pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w dniu 21 września br. prosimy o zgłoszenie do kancelarii parafialnej  następujących danych: imię i nazwisko jubilatów, datę i parafię ślubu, adres zamieszkania.   

 

7.              Kancelaria parafialna nieczynna we wtorek 11 czerwca i w środę 12 czerwca.

 

8.             Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej prowadzi rekrutację na studium teologiczno–katechetyczne na nauczycieli lub osób posiadających tytuł magistra (studium podyplomowe). Zainteresowanych odsyłamy do plakatu w gablotce.

 

9.             Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa każdego dnia po mszy św. wieczorowej lub wyjątkowo, po ogłoszeniu, rannej. Byłoby dobrze, by w niedziele i święta w czerwcu wierni gromadzili się przy figurach przydrożnych do wspólnoty modlitwy ku czci Serca Pana Jezusa. Byłoby dobrze, by wierni o tym fakcie nas powiadomili.

 

                                                                                                          proboszcz