OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXX OKRESU ZWYKŁEGO (29 X 2023 r.)

1.              W środę przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w dzień uroczystości w kościele o godz. 800 i 1000. O godz. 1400 msza św. poprzedzona wypominkami jednorazowymi i Koronką do miłosierdzia Bożego na cmentarzu parafialnym.

 

2.           W czwartek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. w kościele o godz. 800, 1100 wraz z modlitwami stacyjnymi  za Zmarłych i o g. 1700 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Na Mszę św. o godz. 1100 rodziny, Zmarłych w czasie od 1 XI 2022 r. do 1 XI 2023 r., przynoszą znicze, które w odpowiednim czasie, kiedy będą czytane nazwiska ich Zmarłych, przyniosą do Krzyża ustawionego przy ołtarzu. Serdecznie prosimy, by we mszy św. o godz. 1700 uczestniczyły dzieci i młodzież.

 

3.           W piątek3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800 w kaplicy św. Anny a kończymy o godz. 1700 różańcem z wypominkami jednorazowymi oraz nowo zgłoszonymi na rok 2024 a następnie Msza św.W tym dniu, tj. w piątek o godz. 1500 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia. Prosimy, by tak ułożyć sobie zajęcia 3 listopada, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy. W tym dniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca.  Spowiedź rano tylko przed Mszą św. o godz. 800, a po południu od g. 1600. Msza św. wieczorowa o godz. 1700.

 

4.           Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne. Jednorazowe zgłoszone do modlitwy w świątyni będą czytane 3 listopada przed mszą św. o godz. 1700.

 5.           Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Anioł Stróż i Staś oraz Ewangelia 2024(dla dorosłych) i Ewangelia dla dzieci 2024.

  6.           Zmarł ks. kan. Jan Dwojacki, który w latach od 1961 (1 VII) do 1967 (30 VI) pracował w naszej parafii jako wikariusz. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

 7.           Informujemy, że w dniach od 25 listopada do 2 grudnia br. Odbędzie się w naszej diecezji peregrynacja relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów. Więcej informacji podamy w czasie późniejszym.

8.           Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na malowanie świątyni.

                                                                                         Proboszcz

  Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

 

3 listopada 2023 R. 

 

Godz. 800       Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

 

 godz.  900          Żywy Różaniec,  Grupa O. Pio, Grupa Charytatywna.

 

godz. 1000   — wierni z wiosek: Szulec i Józefów oraz z ulic: Spacerowej, Kaliskiej, Kościelnej, Leśnej i Szkolnej.

 

godz. 1100      wierni z Borowa, Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Piaskowej, 3-go Maja, Nowoogrodowej, Poprzecznej, Grabowej i Rogatki.

 

godz. 1200    wierni z Cieni Folwark oraz z ulic: Świętego Jana, Turkowskiej, Rosochatki i Ogrodowej. 

 

godz. 1300   — wierni z Cieni I, II i III  oraz z ulic: Spokojnej, Dworcowej, Działkowej, Marcina Kasprzaka, Placu Wolności i Józefa Poniatowskiego

 

godz. 1400 — wierni z wiosek: I, II, III i IV Michałowa oraz
z ulic: Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Ludowej i Łódzkiej.

 

godz. 1500        Godzina Miłosierdzia

 

godz. 1600   — wierni z ulic: ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka, Kwiatowej i Parkowej oraz wierni, którzy nie mogli uczestniczyć w adoracji w wyznaczonym czasie.

 

godz. 1700Mszaśw.na zakończenie Dnia Adoracji najśw. sakramentu. 

 

        Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!