OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO ( 8 I 2023 r.)

1.                   Dzisiejszą niedzielą Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończymy okres Naro­dzenia Pańskiego i rozpoczynamy w liturgii czas zwykły.

2.               Jest do nabyciaprasa katolicka szczególnie nasz diecezjalny Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, Anioł Stróż i inne. Jeśliby ktoś z Państwa życzyłby sobie jednokartkowy kalendarz to można wziąć sobie gratis.

3.         Msze św. będą odprawiane wg podanego porządku w gablotce parafialnej.

4.    W przyszłą sobotę po Mszy św. o godz. 1800 zapraszamy wszystkie grupy duszpasterskie, działające w parafii do sali GOK-u na wspólne świąteczne kolędowanie.                                                                                    Proboszcz

 

Porządek kolędy od 9 do 16 I 2023 r.:

 

Poniedziałek 9 stycznia od g. 900:

  Rogatka: jeden ksiądz

  Szulec: jeden ksiądz

Wtorek 10 stycznia od g. 900:

  ul. Łódzka nry parzyste: jeden ksiądz, począwszy od pp. Michalaków

— ul. Łódzka nry nieparzyste: jeden ksiądz, począwszy od pp. Gieszczyńskich

Środa 11 stycznia od g. 900:

  Michałów III i IV: jeden ksiądz

  Michałów II: jeden ksiądz

Czwartek 12 stycznia

  ul. Piaskowa jeden ksiądz od g. 900, począwszy od p. Anny Litwy                     
 ul. Ogrodowa jeden ksiądz od godz. 1530 tylko Blok nr 75, począwszy od nr 1 mieszkania              

Piątek 13 stycznia od g. 900:

  Bogumiłów i Trojanów od g. 900 2 księży. Trojanów, począwszy od pp. Smolczyńskich 

Sobota 14 stycznia od godz. 900:

  ul. Ludowa dwóch księży: jeden zacznie od pp. Matysiaków a drugi od p. Danuty Słowińskiej

Niedziela 15 stycznia

  ul. Nowoogrodowa: jeden ksiądz od godz. 1600.

  ul. Dworcowa: jeden ksiądz od godz. 1500.

Poniedziałek 16 stycznia planujemy

  ul. Ogrodowa dwóch księży wg dotychczasowego porządku                                                                                                                                                                     Proboszcz