OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXII OKRESU ZWYKŁEGO (6 XI 2022 r.)

1.           W środę 9 listopada przeżywamy w liturgii święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Na ważność tego święta w całym świecie chrześcijańskim wskazuje umieszczony przy jej wejściu napis: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata).    

2.           W piątek 11 listopada przeżywamy 104 rocznicę odzyskania niepodległości. Msze św. o godz. 800 i 1100 za Ojczyznę. Szczególnie w tym dniu za przyczyną naszych świętych Patronów prośmy o pokój w Ojczyźnie i zgodny z prawem Bożym pomyślny rozwój Ojczystego Domu. W poniedziałek i piątek nie ma mszy św. wieczorowej.  

3.           Biskup Kaliski udzielił na piątek 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru  piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Osoby korzystające w tym dniu dyspensy zachęca się, aby  ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości lub ofiarowanie jałmużny.

4.        Pamiętając otych, których kochaliśmy za życia i nie zapominając o nich po śmierci, zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki jednorazowe i całoroczne.

5.          Jest do nabycia prasa katolicka: wraz z Opiekunem, Gość Niedzielny, Niedziela, Misje dzisiaj. Dla dzieci Anioł Stróż, Świat misji, a dla młodzieży Mały Gość Niedzielny. Jest kalendarz diecezjalny na 2023 r. — cegiełka na utrzymanie seminarium.

6.           W sobotę 12 listopada o godz. 1830 grupa 65 osobowa naszej młodzieży przyjmie sakrament Bierzmowania. Spowiedź dla tej młodzieży i rodziców w czwartek od godz. 1630. W związku z sakramentem Bierzmowania Msza św. niedzielna w sobotni wieczór  o godz. 1830!!!

7.           W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 1200 krótkie spotkanie wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży a nawet starszych, którzy chcieliby współtworzyć chórek, który śpiewałby, tak jak dawniej bywało, w czasie mszy św. o godz. 1200.

8.           W 33 niedzielę zwykłą Kościół Katolicki obchodzi Światowy Dzień Ubogich, który ustanowił Papież Franciszek  w 2016 roku Listem Apostolskim Misericordia et Misera. W tym roku przypada on w niedzielę 13 listopada i jest to już jego szósta edycja. Z tego tytułu złożymy ofiary na działalność charytatywną Caritas Diecezji Kaliskiej.                                            
                                                                                                                        

9.          W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce przeżywa także XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Więcej danych na afiszu w gablotce parafialnej.      

10.        Zainteresowanych kursem przedmałżeńskim zapraszamy w przyszłą niedzielę na spotkanie po mszy św. o godz. 1000.

11.        W czwartek tj. 10 listopada i w sobotę tj. 12 listopada Kancelaria Parafialna nieczynna!
 
                                                                                                                                  Proboszcz