OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXIV OKRESU ZWYKŁEGO (11 IX 2022 r.)

1.         We wtorek 13 września po Mszy św. wieczorem Różaniec Fatimski – serdecznie zapraszamy do wspólnoty modlitwy.

2.      W środę 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego Msza św. na CMENTARZU GRZEBALNYM za drogich naszemu sercu Zmarłych o godz. 1800. – Ubolewamy nad tym, że od nas odeszli, ale radujemy się, żeśmy mogli ich mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal są blisko nas, jak o tym uczy prawda o Świętych Obcowaniu. Można zgłaszać na wypominki jednorazowe, które poprzedzą Mszę św.

3.         Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest Dniem Modlitw za Ukrainę. Celem tej modlitwy jest wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie.

4.         W czwartek na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego zapraszamy szczególnie rodziców klas: pierwszych, drugich i trzecich. Po mszy św. spotkanie duszpasterskie z rodzicami.

5.         W piątek na mszę św. wieczorową zapraszamy kandydatów do sakramentu Bierzmowania z klas: siódmej i ósmej wraz z rodzicami – spotkanie mszy św.                                                                                                                                                    

6.     Jest prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Niedziela z tygodnikiem Bliżej życia z wiarą, Anioł Stróż. Jest Ewangelia 2023 dla dorosłych, Ewangelia 2023 dla dzieci, Odpowiedź nieba dla ziemi, Najwyższy lot, Kalendarz Rolników 2023 i inne.

7.         W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na uczelnie katolickie. Po Mszy św. o g. 1200 spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich i oddanie deklaracji
o przystąpieniu dziecka do Pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy świętej.
W tym tygodniu dzieci te oddają p. katechetce zeszyty z naklejkami, które w minionym roku co niedzielę otrzymywały w kościele.  
           

8.        Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane dziś w ramach Kampanii WOLNInie WOLNI przed świątynią na pomoc ludziom uwolnionym z niewoli.

9.      W sobotę 17 września w kościele w Chełmcach otwarcie wystawy Skarby Chełmckiego Wzgórza, a o godz. 1130 Rodzinny Rajd Rowerowy Śladami Błogosławionego Franciszka Stryjasa. W niedzielę 18 września o godz. 1700 Koncert Odpustowy. Zainteresowanych odsyłamy do afiszy w gablotce parafialnej i zapraszamy na Wzgórze Chełmckie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Proboszcz