Intencje Mszalne 5 XI - 11 XI 2012

Poniedziałek

05. 11.

700         —

1800        —

Nie ma Mszy św.

  Teresa Juszczak

Wtorek

06. 11.

700         —

 

1800        —

1)  †  Alojzego Czerniewicza w 3 rocz. śmierci

2)    Marię Kalupa

  Władysława Janika w 1 rocz. śmierci

Środa

07. 11.

700         —

 

1800        —

1)  †  Leokadię Kałużną

2)    Danielę Błażejewską

  Wiktorię i Lucjana Olejniczaków  rezer.!

Czwartek

08. 11.

700         —

 

1800        —

1)   Józefa Grzegorka

2)    Mariannę Prus

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Próśb z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

09.11.

 

700         —

 

1800        —

1)  †  Mariana Henka

2)    Józefa Chojnackiego

  Mariana Pawelca – i. chrześniaka Józefa z rodziną

Sobota

10. 11.

700         —

 

1800        —

1)  †  Marka Klińskiego – i. żony z dziećmi

2)    Zbigniewa Rajcę

  Marię Kalupę i Janinę Hegmit – i. wnuka Jarosława z rodz. i teściowej Bożeny z rodziną

XXXII

Niedziela Zwykła

11. 11

Narodowe

Święto

Niepodległości

800         —   

1000       —       

1200          —

1700          —

†  Marcina i Tadeusza Kocembów 

Za Parafian i Ojczyznę

†  Stanisławę i Józefa Marszałów

†  Zbysława Gabrysiaka – i. chrześniaczki Ani z rodziną


Czwartek

8 XI

2012 r.

 

1800

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Józefa Barańskiego, Zofię Korzepską, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Zofię Sośniak, Zofię Krzyżaniak, Izydora Szablewskiego, zm. w czyśćcu cierpiących.