Intencje Mszalne 3 IX - 9 IX 2012

Poniedziałek

03. 09.

800         —

1800        —

  Arkadiusz Modławski

  Andrzeja Pogorzelca

Wtorek

04. 09.

700         —

 

1800        —

1)  †  Dariusza Michalakaw 8 rocz. śmierci i. żony z dziećmi

2)  †  Stanisława Nawrota

Jolantę i Stefana Włodarzów, Edytę i Zdzisława Balceżyków  

Środa

05. 09.

700         —

 

1800        —

1)  †  Teresę Zarzycką

2)  †  Sławomira Ślusarza

  Józefę i Stefana Mańków

Czwartek  

06.09.

700         —

   

1800       —

1)  †  Wandę Zimną – i. syna Leszka z rodziną

2)  †  Stefanię Glapę

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Pierwszy Piątek

07. 09.

 700       

1700       —

1800       —

†  Stefana Bąclera

†  Janinę Kopeć i. siostry Ireny z rodz.

†  Stanisława Słowińskiego – i. pracowników Urzędu Gminy GOPS-u i ZEAS-u w Opatówku

Święto Narodzenia N.M.P.

08. 09.

800        —

1000      

1700      

1800       —

†  Krzysztofa Nosala

†  Mariannę i Czesława Wietrzychów

 O Boże błogosł. dla nowoż.: Anny Andrzejczak i Michała Żebrowskiego

1. Z racji 50-lecia Krystyny i Jerzego

2. †  Marię Urbańską

XXIII

Niedziela  Zwykła

11. 09.

800         —   

1000       —

1200         

 

1700         —

  Marię Królewicz

Za Parafian

 

 Bronisławę i Antoniego Tomaszewskich, Jadwigę Papierską  i zm. z rodziny

 

†  Stefanię i Wacława Przyjaznych


Czwartek

06 IX

2012 r.

 

1800  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O cierpliwość w chorobie i powrót do zdrowia dla Barbary i Melanii.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Władysława Janika, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Józefa Trzęsowskiego, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Janinę, Michała Mikarych, Kazimierę, Stefana Kiszków i rodz. Pogorzelców, Stanisława Kościelaka, Mieczysława Króla, Władysława Banasiewicza.