Intencje mszalne 26 XI - 2 XII 2012

 

Poniedziałek

26. 11.

700      —

1800     —

†  Henryka Biernata

  Stanisława Maćkowiaka – i. Jadwigi Papierskiej z córką Justyną

Wtorek

27.11

700      —

 

1800     —

1)  †  Zbigniewa Rajcę

2)    Grzegorza Płóciennika

1)  Romana Wardęckiego w 11 rocz. śm. iJózefa Wardęckiego

2)  Msza dziękcz. z racji 80 rocz. urodzin Stanisława z prośbą o Boże błogosł.

Środa

28.11

700      —

 

1800     —

1)  †  Józefa Grzegorka

2)    Teresę Juszczak

Bronisława, Mariannę, Michała Janików, Jana, Marię, Henryka Grześkowiaków, Stanisława Nogaja

Czwartek

29.11

 

700      —

 

1800    —

1)  †  Danielę Błażejewską

2)    Józefa Chojnackiego

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Próśb z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

30.11

700      —

 

1800     —

1)  †  Janinę Twardowską

2)    Ireneusza Kaczmarka

  Stanisława, Mariannę i Józefa Mańków

Sobota

01.12

700      —

 

1800     —

1)  †  Mariannę Okuniewską 

2)    Bożenę Porzucek

  Andrzeja Pogorzelca

Pierwsza Niedziela Adwentu

02. 12

800    —

 

1000    —

1200     —

 

1700      —

Mariannę i Franciszka Juszczaków, Stanisławę i Nepomucena
Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów 

 

Za  Parafian

Stanisława, Bronisławę, Stanisława Olejniczaków, Antoninę, Ignacego i Stanisława Plotów – i. Heleny Olejniczak

 †  Stanisławę i Franciszka Trzeciaków

 

 


Czwartek

29 XI

2012 r.

 

1800

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O Boże błogosławieństwo dla mających zamiar przygotowywać się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania i ich rodzin.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Marka Kulawinka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Józefa Barańskiego, Zofię Korzepską, Jana Zimnego, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Izydora Szablewskiego, Anielę, Władysława, Stefana, Walentynę Łabińskich, Helenę, Michała Juszczaków, Piotra Pogorzelca,  Różę
i Antoniego Sikorskich, Annę Kowalczyk,  zm. w czyśćcu cierpiących.