Intencje Mszalne 16 VII - 22 VII 2012

Poniedziałek  16.07.

g. 700 — Nie ma Mszy św.

g. 1800 —   † Marię Wrocławską – i. wnuka Bartosza

Wtorek  17.07.

g. 700 — Nie ma Mszy św.
g. 1800 — † Walerię i Stefana Witczaków

 

Środa  18.07.

g. 700 — Nie ma Mszy św.
g. 
1800 — Nie ma Mszy św.

 

Czwartek  19.07.

g. 700 — Nie ma Mszy św.
g. 
1800 —   Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

Piątek  20.07.

g. 700 — Nie ma Mszy św.

g. 1800 — Nie ma Mszy św.

  

Sobota  21.07.   
g. 
700 — Nie ma Mszy św.

g. 1800 —  † Krystynę Pilas, Pelagię, Michała, Tadeusza Macioszczyków

  

XVI NIEDZIELA Zwykła 22.07.

g. 800 —  Helenę i Czesława Kasprzaków

g. 1000  Za Parafian

g. 1200   Marię i Jerzego Janiaków

g. 1700 —   † Grzegorza Dogielskiego

 

  

Czwartek  19 VII 2012 r.
godz. 1800 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

  

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O cierpliwość w chorobie i powrót do zdrowia dla ks. Hieronima, Barbary, Melanii, Anity i Emila. O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów Grupy Oliwkowej.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Stanisławę Śmietańską, Józefa Bednarka, Janinę Wojtaszek, Mariannę Kobyłkę, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Władysława Janika, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Pelagię Mazurowską, Kazimierę Borowiak, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Pawła Juszczaka, Leokadię Kałużną, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Bożenę Porzucek, Józefa Grzegorka, Marię Kalupa,  Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Eugeniusza Lintnera, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Prus, Mariannę Okuniewską, Ryszarda Karalusa, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Mariannę, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Piotra Jarycha, Mariannę Gunera,  za zmarłych w czyśćcu cierpiących.