Intencje Mszalne 19 XI - 25 XI 2012

Poniedziałek

19. 11.

700      —

 

1800     —

1)  †  Bożenę Porzucek

2)    Adama Sorokę

  Marka Klińskiego – i. rodziców

Wtorek

20.11

700      —

 

1800     —

1)  †  Zbigniewa Rajcę

2)    Józefa Chojnackiego

  Zbigniewa Miklasa, Barbarę Miklas – i. Andrzeja z rodz. z Opatówka

Środa

21.11

700      —

 

1800     —

1)  †  Józefa Zimnego

2)    Janinę Twardowską

  Jadwigę w 4 rocz. śmierci i Eugeniusza Urbańskich – i. dzieci z rodzinami

Czwartek

22.11

Wspomnienie św. Cecylii

700      —

 

1800    —

Nie ma Mszy św.

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1) Intencja z Próśb z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)W intencji Żyjących i Zmarłych Członków Chóru Parafialnego

3)   Piotra Pogorzelca – i. Magdaleny i Jarosława Salamonów z dziećmi

Piątek

23.11

700      —

 

1800     —

1)  Mariannę Okuniewską  

2)    Teresę Juszczak

  Józefa, Marie i Szymona Jędrusiaków

Sobota

24.11

700      —

 

1800     —

1)  †  Piotra Pogorzelca – i. chrześniaka Arkadiusza z żoną i dziećmi

2)    Józefa Grzegorka

  Klemensa, Rozalię, Ignacego i Władysławę Łukaszczyk

Urocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

25.11

800      —

1000    —

1200    —

1700      —

†  Stefanię i Stanisława Tułaczów

Za  Parafian

 

Jerzego Sobczaka 

†  Piotra Pogorzelca  –  i. brata Hieronima z żoną


Czwartek

22 XI

2012 r.

 

1800

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O Boże błogosławieństwo dla Chórzystów.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Józefa Barańskiego, Zofię Korzepską, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Zofię Sośniak, Izydora Szablewskiego, Helenę, Michała Juszczaków, Stefanie i Pawła Klibrów, Piotra Pogorzelca, Anielę, Władysława, Stefana, Walentynę Łabińskich, Różę i Antoniego Sikorskich, zmarłych Chórzystów,  zm. w czyśćcu cierpiących.