Intencje Mszalne 17 XII - 23 XII

Poniedziałek

17. 12

 

700   

 

1700 

1)  Adama Sorokę

2)   Ryszarda Karalusa

Roraty:   Karolinę i Wiktora Szczepankiewiczów w XX i XVI rocz. śmierci

 

Wtorek

18. 12.

700    

 

1700 

1)  Bożenę Porzucek

2)   Danielę Błażejewską

Roraty: Dariusza Felisiaka i dziadków Bednarków – i. Mamy 

Środa

19. 12.

700   

 

1700 

1)   Zbigniewa Rajcę

2)   Józefa Chojnackiego

  Teresę Zarzycką w 1 r. śm. – i. córki, syna, synowej, zięcia, wnuków
i prawnuków

Czwartek

20. 12.

 

 

700  

 

 

1700 

 

1)  Janinę Twardowską

2)   Grzegorza Płóciennika

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Roraty: Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

21. 12

 

700  

 

1700

 

1)Bożenę Stefaniak, Mariana Manię i rodz. Śniegułów

2) Edwarda Juszczaka

Roraty: 1)   Mariannę Zimną

              2)   Jerzego Witczaka

Sobota

22. 12

700  

 

1800 

1)   Ireneusza Kaczmarka

2)   Józefa Trzęsowskiego

   Stefana, Leonardę, Stefana, Mariannę, Henryka Ugornych

Czwarta

Niedziela    Adwentu

23 XII

800    

1000

1200

1700               

 Wiktorię i Stanisława Zimnych

 Za Parafian

  Józefę i Władysława Jabłońskich – i. córki z rodziną

  Wiesława Prusa

 


Czwartek

20 XII

2012 r.

 

1700

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach.

 

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Marka Kulawinka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Józefa Barańskiego, Zofię Korzepską, Jana Zimnego, Leszka Kępę, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Izydora Szablewskiego, Piotra Pogorzelca, Różę i Antoniego Sikorskich, Annę Kowalczyk, Barbarę Mazurowską, Józefa, Aniele i Józefa Wojciechowskich, Józefa, Adama i Władysławę Żarneckich, Aleksego Krotoszyńskiego, Genowefę, Anielę i Michała Salamonów, zm. w czyśćcu cierpiących.