Intencje Mszalne 1 X - 7 X 2012

 

Poniedziałek

01. 10.

700   —

 

1700 —

1)   Arkadiusza Modławskiego

2)  †  Pawła Juszczaka

Różanieca po nabożeństwie Msza św. o Boże błogosł. dla Remigiusza – i. żony z dziećmi

 

 

Wtorek

02.10

700   —

 

1700 —

1)   Henryka Szymańskiego – i. córki Hanki

2)    Stanisława Nawrota

Różaniec a po nabożeństwie Msza św. za  Wacława Frankiewicza – i. rodz. Wrzesińskich

 

 

Środa

03.10

700   —

 

1700  —

1)   Sławomira Ślusarza

2)    Leokadię Kałużną

Różaniec a po nabożeństwie Msza św. W rocznicę urodzin Jadwigi z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego

 

 

Czwartek

04. 10

700   

 

1700 

1)    Stefanię Bącler

2)    Mariana Henka

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

 

 

Pierwszy Piątek

05. 10

700   —

 

1700 —

1)   Teresę Juszczak

2)    Bożenę Porzucek

Różaniec a po nabożeństwie Msza św. za  Alicję Żulicką

 

 

Sobota

06. 10

700  —

 

1800 

1)   Stanisława Nawrota

2) †  Sławomir Ślusarz

Różaniec a ponabożeństwie Msza św. za1) †  Józefa, Stanisława i Eugenię Klibrów

2) Dziękczynno-błagalna w 3 rocz. urodzin Anny Antoniny i 7 rocz. ślubu Joanny i Marka   

 

 

XXVIII

Niedziela  Zwykła

7. 10

800  —   

1000  —

 

1200  —

 

1630  —

  Helenę i Czesława Kasprzaków

1)  Za Parafian

2)  W 20 rocz. urodzin dziękczynna z prośbą o Boże błogosław. dla Elżbiety    

 

†  Izę Łatkowską  

 

Różaniec a ponabożeństwie Msza św. za  † Jana, Antoninę, Stanisława Namysłów, Stanisławę, Michała Sztanderów i Jana Braszaka  

 


Czwartek

4 X

2012 r.

 

1700  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach. O zdrowie dla Macieja.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Krzysztofa Nosala, Józefa Jakubczaka, Przemysława Brońsia, Aleksandra Korzeniowskiego, Wacława Janiaka, Grzegorza Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Chojnackiego, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Helenę Wasiak, Józefa Pałuckiego, zm. w czyśćcu cierpiących.