Intencje Mszalne 22 X - 28 X 2012

Poniedziałek

22. 10.

700         —

 

1700        —

1)   Stefanię Glapę

2)  †  Arkadiusza Modławskiego

Różanieca po nabożeństwie Msza św.: †  Janinę,Marcina i Antoninę Wojtaszków, Bronisławę i Antoniego Urbańskich

Wtorek

23.10

700         —

 

1700        —

1)   Michała Janiaka

2)  †  Mariana Henka

Różanieca po nabożeństwie Msza św.: W int. Donaty i Dariusza z okazji 30 rocz. małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwa

Środa

24.10

700         —

 

1700        —

1)   Leokadię Kałużną

2)  †  Teresę Juszczak

 

Różanieca po nabożeństwie Msza św.: †  Łukasza Sójkę w 1 rocz. śmierci

Czwartek

25.10

700         —

 

1700        —

1)    Urszulę Wojtków w 1 rocz. śmierci – i. męża, syna i córki z rodziną

2)  †  Bożenę Porzucek

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Próśb z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 

Piątek

26.10

700         —

 

1700        —

1)  Z okazji 30-lecia małżeństwa Marii i Przemysława Bachurskich z prośbą o Boże błogosł. – i. od brata Pawła z żoną Alicją i siostry Małgorzaty ze Starachowic 

2)  †  Damiana Dolatę

 

Różanieca po nabożeństwie Msza św.: † Urszulę i Stanisława Maciołków

Sobota

27.10

700         —

 

1800        —

1)  Józefa Grzegorka

2)  †  Marię Kalupa

†  Józefa Wietrzycha

XXX

Niedziela  Zwykła

28. 10

800         —   

1000       —

       

1200          —

 

1700          —

  Michała, Wiktorię i Marcina Szmajdzińskich, Helenę i Stanisława Ochlik

1)  Za Parafian

2)  Dziękczynna z racji 80 rocznicy urodzin Marianny

 

 Zenobię i Władysława Klibrów

 

†  Tadeusza Brockiego


Czwartek

25 X

2012 r.

 

1700  –

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Józefa Bednarka, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Krzysztofa Króla, Krzysztofa Nosala, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Arkadiusza Modławskiego, Sławomira Ślusarza, Wandę Zimną, Michała Janiaka, Mariana Henka, Teresę Juszczak, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Mariannę Okuniewską, Józefa Zimnego, Janinę Twardowską, Grzegorza Płóciennika, Ireneusza Kaczmarka, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Wacława Kalecińskiego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię Górecką, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Kazimierza Karolewskiego, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Ryszarda Klibra, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Natalię Szymczak, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Adama Sorokę, Stefana Nosala, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Mariannę i Andrzeja Przepiórków, Helenę Żarnecką, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Stefana Litwę, Jerzego Sporeckiego, Janinę Wojtaszek, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Mirosława Wanata, Marię Wirową, Janinę Jakubczak, Teofila Grandyberga, Leszka Tomczyka w 1 rocz. śm, Annę i Józefa Dziedziców, Mariannę Czaję, zm. w czyśćcu cierpiących.