Intencje Mszalne 6 V - 12 V 2013

Poniedziałek  6 V 

g.  700    Nie ma Mszy św.

g.  1800   —   1)  †  Kazimierę i Leona Żulickich oraz córkę Sabinę

2)  †  Mirosława Włodarza
3)  †  Ryszarda Dziedzica

 

Wtorek  7 V  

g.  700    1)  †  Ryszarda Klibra

2)  †  Edmunda Burka

g.  1800   —   †  Annę i Stanisława Zimnych, rodz. Zimnych i Dziedziców

Środa  8 V 

g.  700   —   1)  †  Stanisława Szewczyka

2)  †  Stanisława Litwę

g.  1630   —  1)  †  Stanisławę Stasiak

2)  W intencji Mamy z racji imienin

 

Czwartek  9 V 

g.  700   —   1)  †  Stanisławę i Stanisława Bednarków

2)  †  Józefa Manię
g. 
1800   —  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

 

Piątek  10 V 

g.  700    1)  †  Stanisława Śniegułę i rodz. Świerków i Śniegułów

2)  †  Łukasza Faworskiego

g.  1800   —   †  Stanisława, Bronisławę, Stanisława Olejniczaków, Antoninę, Ignacego i Stanisława Plotów – i. Heleny Olejniczak

 

Sobota  11 V 

g.  700   —   1)  †  Józefa Barańskiego

2)  †  Zofię Korzepską

g.  1800   —   1)  †  Stanisława Napierałę

2)  †  Stanisławę i Stanisława Spieżów

 

Niedziela  12 V  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

g.  800  —  †  Stefanię, Pawła Nowaków, Annę i Antoniego Militowskich

g.  1000    Za Parafian

g.  1200    †  Stanisława Wernera z racji Imienin i. syna Dariusza z rodziną

g.  1700     † Józefa, Mariannę Sztanderów, Stefana, Leokadię Stasiaków, Józefa Brodziaka

 

 

Czwartek  9 V 2013 r.
godz. 1800 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

INTENCJE OGÓLNE: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty świątyni i o Boże błogosł. w prowadzonych pracach w parafii. O opiekę dla Agnieszki. O zdrowie dla Anety i Marii, Janiny i Anny.

ZA ZMARŁYCH: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Ku¬rzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w II wojnie światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Stefana Ugornego, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Józefa Manię, Wandę i Jana Zimnych, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Jana Przybyła, Mieczysława Karasińskiego, Władysława Warpechowskiego, Józefa Króla, Krzysztofa Króla, Stanisławę Foltyńską, Henryka Marciniaka, Kazimierę Mazurowską, Janinę i Antoniego Kopciów, Ryszarda Wojsę, Michała Rubasa, Annę Zawadzką, Wacława Chojnackiego, Mariannę Śledź, Krzysztofa Roszczaka, Edwarda Pikińskiego, Alicję Łukaszczyk, Janinę Trzęsała, Pawła Pilarczyka, Stanisława Janiaka, Janinę Krzywik, Barbarę Bąkowską, Aleksandra Pilarczyka, Zbigniewa Karolewskiego, Danutę i Sabinę Chrystek, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowską, Mariannę Kralińską, Stanisława Augustyniaka, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Janinę Przybylską, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Danutę Filipiak, Mieczysława Olejnika, Stanisławę, Stanisława i Józefa Feliksiaków, zm. w czyśćcu cierpiących.