Intencje Mszalne 14 I - 20 I 2013

 

Poniedziałek

14. 01.

700       —

 

1)    Adama Sorokę

2)    Edwarda Juszczaka

 

Wtorek

15. 01.

700       —

 

1)    Mirosławę Piechotę

2)    Cecylię Grześkowiak

Środa

16. 01.

700       —

 

 1)    Jerzego Witczaka

 2)    Mariannę Zimną

Czwartek

17. 01.

 

700       —

 

1800     —

 1)    Danielę Błażejewską

 2) † Wacława Kalecińskiego

 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Piątek

18. 01.

700       —

 

 1)    Marka Klińskiego – i. szwagra Dariusza 

 2)    Edwarda Juszczaka

Sobota

19. 01.

700       —

 

1800     —

1) †  Ireneusza Kaczmarka

2)   Mirosławę Piechotę

 Zofię i Józefa Miluśkich, Stanisława Sikorę

(chrzest)

 

 

II Niedziela

Zwykła

20 I          

800       —  

1000     —

 

 1200    —

 

1700   —

 Janinę i Stanisława Janiaków, Zenona i Jana Gruszków

1)  Za  Parafian

2)  Dziękczynna z racji 68 Rocznicy Wyzwolenia Opatówka


† Piotra Pogorzelca - intencja kuzynki Reginy Gryczyńskiej z rodziną

 

W intencji Angeliki z racji 18 rocz. urodzinCzwartek

17 I

2013 r.

 

1800

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne: O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za Ofiarodawców na remonty naszej świątyni i o Boże błogosławieństwo w prowadzonych pracach.

Za zmarłych: bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego oraz kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Zygmunta Durczyńskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Stanisława Kubickiego, Mariana Marguża, Władysława Olejniczaka, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Ku­rzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Jarosława Włodarza, Wiktora Baranowskiego, Marka Kulawinka, s. Władysławę, s. Charitas, Annę Hołubowicz – Gadkowską, poległych w czasie II wojny światowej, pomordowanych w obozach koncentracyjnych i łagrach sowieckich, Justynę Marchwacką, Janinę Marchwacką, Grzegorza Dziedzica, Ryszarda Dziedzica, Michała Janiaka, Mariana Henka, Danielę Błażejewską, Marka Klińskiego, Zbigniewa Rajcę, Józefa Zimnego, Grzegorza Płóciennika, Edwarda Juszczaka, Mariannę Zimną, Jerzego Witczaka, Mirosławę Piechotę, Cecylię Grześkowiak, Wincentego Wawrzyniaka, Stefana Ugornego, Stefanię Krzywdę, Ryszarda Jasiorskiego, Stefanię i Aleksandra Góreckich, Ewę Drobnik, Danutę Łukaszczyk, Mirosława Włodarza, Macieja Woźniaka, Edmunda Burka, Stanisława Litwę, Józefa Manię, Łukasza Faworskiego, Józefa Barańskiego, Zofię Korzepską, Wandę i Jana Zimnych, Leszka Kępę, Helenę Miklas, Martę Frankiewicz, Stanisławę Juszczak, Janinę Lintner, Jana Przybyła, Andrzeja Pilasa, Mieczysława Karasińskiego, Ricardo Kalenska, Józefa i Józefę, Walerię i Stanisława, Jana, Annę i Ryszarda Czamarów, Kazimierza Demskiego, Helenę, Kazimierę i Mariannę Nerki, Wandę Biernat, Zofię i Józefa Zawieruchów, Stefanię Mojsa, Marię Daniłowicz, Helenę i Stefana Andrzejaków, Zbigniewa Dziedzica, Annę Ochlik, Helenę i Jana Tomaszewskich, Marię, Kazimierza i Jerzego Urbańskich, Józefa Biegańskiego, Alfredę i Stefana Cieślaków, Felicję i Jana Marszałków, Irenę Nurkowską, Leokadię i Józefa Lubeckich, Weronikę Kędzierską, Alicję Żulicką, Józefa i Helenę Kujawów, Kazimierę i Leona Żulickich, Annę i Konstantego Zimnych, Sabinę Drobnik, Ryszarda Kicińskiego, Stefana Augustyniaka, Marię Sadowska, Stefana i Krzysztofa Nosalów, Mariana i Annę Bonysiaków, Stanisława Knopa, Andrzeja Pogorzelca, Stanisławę i Józefa Podkowskich, Marię i Andrzeja Przepiórków, Antoninę i Jana Kusiów, Dorotę i Michała Stanisławskich, Leokadię i Jana Szczepaniaków, Stefana Wysotę, Józefa Kowalskiego, r. Kowalskich, Jeziornych i Kazusiów, Mariannę, Franciszka, Katarzynę i Józefa Juszczaków, Stanisławę, Nepomucena, Jana, Krystynę, Mieczysława Michalaków, Stanisławę i Józefa Chwirałów, Antoninę Jabłońską, Annę Jabłońską, Józefa Grzegorka, Zygmunta Andrzejewskiego, Paulinę i Stanisława Michalaków, Mirosława Wanata, Janinę Jakubczak, Piotra Marciniaka, Henryka Przepiórkę, Franciszka Bruzia, Janinę Kucharską, Stanisława Włodarza, Mieczysławę Konieczną, zm. w czyśćcu cierpiących.