INTENCJE MSZALNE: 12 — 18 VIII 2019 r.

Poniedziałek    12 VIII 

   g.         700                 1)   Zofię Gąsiorowską

                    2) † Danutę Bączkiewicz                             

g.  1800       Nie ma Mszy św. 

Wtorek    13  VIII   

 g.  600!!!      1)   Weronikę Roga – i. wnuczki Marii z rodziną                  2) Kazimierza Sowę             

g.  1800        Janinę Jakóbczak

Różaniec Fatimski

Środa    14  VIII 

g.  700           Nie ma Mszy św.  

g. 1800       Msza św. z uroczystości Wniebowzięcia N.M.P.

                    1)   Zmarłych z rodziny Gawłów i Klibrów
    
                   2)   Mirosławę Galant

Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P.  Czwartek    15  VIII 

 g.  800             Helenę, Michała Juszczaków, Stefanię i Pawła Klibrów

g. 1000       Za Parafian

g.  1200    1)  W 21 rocz. śmierci Teresy Wietrzych i Stanisława Wietrzycha, Jana, Zenona i Stanisławę Gruszków

2)   Arkadiusza Stempniewskiego  

g. 1700  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego                                                                          Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Powrót Pielgrzymki            !!!

Piątek    16  VIII 

 g.  700            1)  Danutę Bączkiewicz
    
             2)    Kazimierę Zimną – i. syna z rodziną          

g.1800          Eugenię Litwę – i. męża

Sobota    17 VIII 

 g.  700            1)  Tadeusza Wichłacza   
                         2)  Rafała Łukaszczyka

                         3)   Henrykę Przybyłę                  

g. 1600       O Boże błogosł. dla nowożeńców: Natalii Krysztoforskiej i Jakuba Jerysza  

g. 1800      Z okazji 18 urodzin Łukasza

18  VIII  Niedziela XX Zwykła

g.  800            Mariannę i Pawła Jaśkiewiczów

g. 1000          1) Za PARAFIAN

            2)  Z racji 80 urodzin p. Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia i opiekę Maryi dla Najbliższych Jej sercu
                    3)    Zbigniewa Dziedzica 
                                    

g. 1200        1)   Stanisława Jakubczaka

                      2)   Jana Łańducha

g. 1700      W 40 rocznicę ślubu z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz w intencji syna w 30 rocznicę urodzin i o dary Ducha Świętego w rodzinie


 

 

 

 

 

Czwartek

 

15 VIII

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta
i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Urszuli.
Oli i jej dziecka, dla siostry Alicji, Alfredy i Kamila. O Boże błogosławieństwo dla żyjących Powstańców Warszawskich.

 

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, Władysława Mrozińskiego, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych, za Powstańców Warszawskich
a wśród nich  por. Annę Hołubowicz-Gadkowską,  Wandę Tułacz, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Annę Bożenę i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę,  Marię Skonieczną, Andrzeja Kwiatkowskiego, Weronikę Rogę, Janinę Jakóbczak, Kazimierę Zimną, Tadeusza Wichłacza, Rafała Łukaszczyka, Władysława Nawrockiego, Danielę Sowę, Helenę Gieszczyńską, Zbigniewa Kłysza, Jana Łańducha, Zygmunta Lintnera, Eugenię Litwę, Stanisława Nurka, Irenę Andrzejak, Mariannę i Michała Janiaków, Jadwigę Biegańską, Tadeusza Sobczaka, Józefa Klibra, Dariusza Górala, Mariana Kasprzaka, Klarę Miluśką, Zdzisława Ugornego, Wiesława Klucznika, Ireneusza Wichłacza, Jana Sztanderę, Antoniego Melkę, Mariana Konkela, Antoniego Zimnego, Grzegorza Olczaka, Stanisławę Antoniak, Zdzisława Gruszkę, Stanisławę Sośnicką, Jadwigę Ciuruś, Józefę i Józefa Szychtów, Leszka Kowalika, Stefanię i Adama Woźniaków, Helenę Niedzielską, Piotra Jarycha i zmarłych z rodziny Jarychów i Litwów, Stanisława Olejnika, Albinę Rolińską,  zmarłych w czyśćcu cierpiących.