INTENCJA MSZALNA: 5 — 11 VIII 2019 r.

 

 

Poniedziałek

5 VIII

700   

 

1800    

1)    Zofię Gąsiorowską

2)    Danutę Bączkiewicz
 
1)    Edwarda Juszczaka w 7 rocz. śmierci

2)    Rafała Łukaszczyka

 

 

Święto Przemienienia Pańskiego     Wtorek

6 VIII

800   

1100    

1800  

1)  Kazimierza Sowę
2)   Weronikę Roga – int. wnuczki Elżbiety z rodziną

1)   Kazimierę Zimną –  int. córki Anny z rodziną
2)   Tadeusza Wichłacza
 

1)  Janinę Jakóbczak 
2)   Mirosławę Galant

Środa

7 VIII

700  

1800

1)   Władysława Nawrockiego
2)  Floriana Czerniewicza    

 Stefanię Góra – i. chrześniaczki Żanety z rodziną

Czwartek

8 VIII

700  

1800

 

 Zdzisława Dziedzic – i. sióstr

 

1) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)    Józefę Wróblewską – i. Grupy Oliwkowej

Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein) dziewicy, męczennicy, patronki Europy Piątek

9 VIII

700  

 

 

  1800

1) O Boże błogosł.  dla Pielgrzymów i Przyjaciół Pielgrzymki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) ks. Edmunda Malatyńskiego, Sabinę Brzozowską, Bronisławę Sztrajt,

Stefanię Basiak, Irenę Pacynę, Marka Sieradzkiego, Czesława Plotę, Zdzisława Bieglika,

Edwarda Hadasia, Stanisława Lachowskiego, Stanisławę Śmietańską, Jana Walczaka,

Stanisławę Foltyńską, Eugenię Biegańską, Jana Wolfa, Eugeniusza Kosickiego,

Zofię Olczak, Grzegorza Olczaka, Stanisława Gralińskiego, Jana Chwirałę, Grzegorza Ciepluchę,

zm. Pielgrzymów.

Nie ma Mszy św. !!!

Sobota

10 VIII

700  

1700

1800

Nie ma Mszy św.

O boże błogosławieństwo dla nowożeńców: Patrycji Droszewskiej i Jarosława Marczaka
 

  Tomasza i Zenona Niewiesiów

Niedziela

XIX

 Okresu Zwykłego

11 VIII

800  

1000

1200

1700

  Franciszkę, Józefa i Stanisława Urbańskich

Za PARAFIAN    

  Stanisława Rogozińskiego w 5 rocz. śmierci


  Mariannę, Katarzynę i Edwarda Winnowiczów

 

 


 

 

 

Czwartek

8 VIII

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta
i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Urszuli. O zdrowie dla Oli i jej dziecka, dla siostry Alicji, Tadeusza, Kamila. O Boże błogosławieństwo dla żyjących Powstańców Warszawskich.

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, Władysława Mrozińskiego, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, szczególnie Żołnierzy Niezłomnych, za Powstańców Warszawskich
a wśród nich  por. Annę Hołubowicz-Gadkowską,  Wandę Tułacz, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Annę Bożenę i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę,  Marię Skonieczną, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Andrzeja Kwiatkowskiego, Weronikę Rogę, Janinę Jakóbczak, Kazimierę Zimną, Tadeusza Wichłacza, Rafała Łukaszczyka, Władysława Nawrockiego, Danielę Sowę, Helenę Gieszczyńską, Zbigniewa Kłysza, Jana Łańducha, Zygmunta Lintnera, Eugenię Litwę, Stanisława Nurka, Irenę Andrzejak, Mariannę i Michała Janiaków, Jadwigę Biegańską, Tadeusza Sobczaka, Józefa Klibra, Dariusza Górala, Mariana Kasprzaka, Klarę Miluśką, Zdzisława Ugornego, Wiesława Klucznika, Ireneusza Wichłacza, Jana Sztanderę, Antoniego Melkę, Mariana Konkela, Antoniego Zimnego, Grzegorza Olczaka, Stanisławę Antoniak, Zdzisława Gruszkę, Stanisławę Sośnicką, Jadwigę Ciuruś, Józefę i Józefa Szychtów, Leszka Kowalika, Stefanię i Adama Woźniaków, Krystynę Nowakowską, Helenę Niedzielską, Ryszarda Kicińskiego, Piotra Jarycha i zmarłych z rodziny Jarychów i Litwów, zmarłych w czyśćcu cierpiących.