INTENCJE MSZALNE: OKTAWA WIELKANOCY 2 IV — 8 IV 2018r.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy  – 2 IV

  g.800              Renatę, Wandę, Jana, Władysławę i Józefa Zimnych

 g.1000           Mariannę, Wacława Jakubczaków, rodziców z obojga stron, Stanisława Jakubczaka

g.1200           Leonarda Ugornego w 1 rocz. śmierci – i. żony

                    g.1500         Godzina Miłosierdzia   

Wtorek w Oktawie Wielkanocy    3  IV 

  g.700            Nie ma Mszy św.

 g.1500         Godzina Miłosierdzia   

 g.  1800       Ryszarda Klibra i rodziców z obojga stron                      

Środa w Oktawie Wielkanocy  – 4 IV 

 g.700             Bazylego Tułacza                

 g.1500         Godzina Miłosierdzia   

g.  1800       Arkadiusza Narczyńskiego w 1 rocz. śmierci – i. brata z rodziną

Czwartek w Oktawie Wielkanocy  – 5  IV 

  g.700            Nie ma Mszy św.                                         

 g.1500         Godzina Miłosierdzia   

 g.1800         Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego                    1) Intencja z próśb z nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

                       2)    Wacława Tułacza 

Pierwszy Piątek Miesiąca  w Oktawie Wielkanocy  – 6 IV 

 g.700            Mariannę Nowak  

 g.1500         Godzina Miłosierdzia

g.1700      Msza św. wynagradzająca za grzechy parafii

Sobota w Oktawie Wielkanocy  – 7 IV   

  g.700           1)  Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za zniewagi Jej wyrządzone

                     2)    Irenę Zimną – i. córki Janki z dziećmi           

 g.1500         Godzina Miłosierdzia   

 g.1800        Mariannę i Franciszka Juszczaków, Stanisławę i Nepomucyna Michalaków, Stanisławę, Józefa i Jana Chwirałów                      

8  IV Niedziela II Wielkanocna święto Miłosierdzia Bożego

 g.800             Mirosława Wiatrowskiego

 g.1000         1) Za Parafian

                   2)   Danutę Lazarek w 1 rocz. śmierci – i. syna z rodziną
                        
(chrzest)                                

g.1200           Włodzimierza Nowickiego w 25 rocznicę śmierci i zaMarię Nowicką                       

 g. 1700           Helenę i Stefana Andrzejaków                      

 

 

 

 

Czwartek

 22 III 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Anny, Marii, Elżbiety, Katarzyny, Jadwigi i Kazimiery. O błogosławieństwo dla dzieci przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.
   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Kazimierza Judasza, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Henryka Gawła, Joannę Gralińską, Eugenię Kurek, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Stanisława Wietrzycha, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Jadwigę Pawłowską, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Nowak, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Stanisława Kurzawę, Aleksandra Woźniaka, Zofię Przyłęcką, Elżbietę Lachowską, Mariana Dogielskiego, Stanisława Pogorzelca, Kazimierza Łakomiaka, Sławoja Szychtę, Janinę Wojcieszak, Jerzego Bunclera, Zenona Nowaka, Jana Wojciechowskiego, Janinę Bęcką, Irenę Narczyńską, Elżbietę Niestratę, Mariannę i Stanisława Flak, Mariannę i Józefa Litwę, Pelagię, Józefa i Piotra Jarychów, Józefę i Józefa Szychtów, Halinę Kleczewską, Zofię i Józefa Łańduchów, Jerzego Krakusa, Ryszarda Kicińskiego, Zofię i Bolesława Żurawskich, Zofię Adamek, zmarłych w czyśćcu cierpiących.