Prace konserwatorskie organów

Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przyznano 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Organy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (5 II 2017 r.)

1.         W poniedziałek 6 lutego przeżywamy odpust św. Doroty, pierwszej Patronki naszej parafii. Jako Parafianie i ludzie wierzący powinniśmy w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. Msze św. o godz. 800, suma za Parafian o godz.1100, a wieczorem o g. 1800. Sumę odpustową odprawi i  kazania na g. 800i 1100  wygłosi ks. mgr Rafał Kowalski, który w ubiegłym roku prowadził u nas rekolekcje adwentowe.

2.          Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nowy numer Opiekuna jak i pozostałe czasopisma religijne, które rozprowadzamy w parafii. Jest nowy nr Wpisu.Dla dzieci jest Ola i Jaś, Anioł Stróż, Tęcza a dla młodzieży Wzrastanie i Mały Gość Niedzielny. Można nabyć świece zwane gromnicami. Jest interesująca pozycja książkowa Polskość jest przywilejem.

3.       Z racji  obchodzonego w sobotę 11 lutego Światowego Dnia Chorego gromadzimy się w kościele na g. 1100 na Mszę św. i sprawowanie sakramentu Namaszczenia Chorych.

4.     Porządek mszy św. wg podanego planu w gablotce parafialnej.

5.     W czasie ferii zimowych kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki, środy, czwartki i soboty. Msze św. według wywieszonego planu w gablotce parafialnej. 

                                                                    Proboszcz

 

 

INTENCJE MSZALNE 29 I – 4 II 2018 r.

29 stycznia: Poniedziałek

godz. 700           1)    Marię Raszewską    i. Oli Małoburskiej z rodziną

 

                           2)    Marię Raszewską –  i. chrześniaka Damiana z rodziną  

 

godz.1800         Nie ma mszy św.

 

30 stycznia: Wtorek

 

godz. 700         Jadwiga Pawłowska  

 

godz. 1800     Nie ma Mszy św.        

 

31 stycznia: Środa

 

godz.   700       Mieczysław Stobienia                                                        

 

godz.  1800    Nie ma Mszy św.

 

1 lutego: Czwartek

 

godz. 700          Nie ma Mszy św.

 

godz. 1800        Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 

         Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego      

 

2 lutego: Pierwszy piątek miesiąca — święto Ofiarowania Pańskiego 

 

godz. 800    Zygmunta, Wojciecha i Anastazję Nurków, Józefa Bednarka, rodz. Juszczaków

 

godz. 1100       1)    Eugenię, Józefa i Stanisława Klibrów, Stanisława Janiaka

 

                           2)    Tomasza Nawrockiego      

 

godz. 1700    1) księży: Mariana Bruzdę, Stefana Czerwińskiego, Leonarda Kryściaka
                                 w 43 rocznicę śmierci 

 

                       2)  Wynagradzająca N.S.P.J. za zniewagi wyrządzone przez ludzi

 

 

 

3 lutego: Pierwsza sobota miesiąca

 

godz. 700           1)  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi Jej wyrządzone

 

                                 2)    Czesławę Łukaszczyk       

 

godz.1800            Leona, Mariannę, Józefa, Rafała Janików

 

                                  4 lutego:  VNiedziela Zwykła

 

godz.   800     Jana Juszczaka w 8 rocznicę śmierci  

 

 godz. 1000     Za Parafian

 

 godz. 1200     Mariannę i Kazimierza Demskich 

 

godz. 1700     Stanisławę, Zenona Gruszków, Pawła, Stanisława i Janinę Janiaków

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Czwartek

 1 II 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Pana Prezydenta Andrzeja Dudy i dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza, Sebastiana, Anny, Marii
i Kazimiery. O szczęśliwy przebieg egzaminów dla Bartłomieja.

   

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, zmarłych naszych Dziadków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, Kazimierza Judasza, Krystynę Szymczak, Jana Chwirałę, Krystynę Kwiatkowską, Henryka Gawła, Joannę Gralińską, Henryka Śmietańskiego, Marię Chojnacką, Eugenię Kurek, Leonarda Ugornego, Janusza Bugajnego, Stanisława Wietrzycha, Stefanię Prus, Tomasza Nawrockiego,  Jana Wojtaszka, Pawła Stasiaka, Waldemara Rabiegę, Jadwigę Pawłowską, Mieczysława Stobienię, Czesławę Łukaszczyk, Mariannę Adamczewską, Mariannę Grzegorek, Mariannę Nowak, Irenę Zimną, Bazylego Tułacza, Wacława Tułacza, Krzysztofa Drobnika, Anielę Porczyńską, Stanisława Kurzawę, Aleksandra Woźniaka, Jana Rena, Zofię Przyłęcką, Elżbietę Lachowską, Mariana Dogielskiego, Ryszarda Spieża, Anielę Paś, Danutę Kubiak, zmarłych w czyśćcu cierpiących.

 

 

 

 

Rekolekcje Adwentowe

Plan rekolekcji adwentowych

w parafii N.S.P.J. w Opatówku

07-10.12.2019 r.

Wpatrzeni w Maryję niosącą nam Chrystusa karmimy się Eucharystią, która daje życie.

7 grudnia 2019r. (sobota wieczór)

godz. 1800   Msza św. niedzielna w sobotni wieczór z  nauką rozpoczynającą rekolekcje           

8 grudnia: II Niedziela Adwentu. - Urocz. Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

godz.   800  Msza św.  z nauką

godz. 1000  Msza św.  z nauką. Po Mszy św. spotkanie rekolekcyjne z kandydatami do sakramentu Bierzmowania.

godz. 1200   Msza św. z nauką dla dzieci. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami Komunii św. rocznicowej i rodzicami dzieci aktualnie przygotowujących się do I-szej Komunii św.

godz. 1700   Msza św.  z nauką ogólną

9 grudnia: Poniedziałek  — dzień spowiedzi adwentowej

Spowiedź rozpoczyna się pół godziny przed każdą Mszą św.
i trwa do kazania. jeśli zajdzie potrzeba to spowiedź także po kazaniu

godz.   900    Msza św.  z nauką 

godz. 1200  —  Msza św. z nauką

godz. 1630    Roraty: wraz z dziećmi szczególniej uczestniczą kandydaci do sakr. Bierzmowania

godz. 1800    Msza św. z nauką.

godz. 2000  —  Msza św. z nauką                  

10 grudnia: Wtorek  —  Zakończenie rekolekcji adwentowych

godz.   900    –   Msza św. dla ludzi cierpiących  i  w jesieni życia   

godz.   1200     Msza św. z nauką

godz. 1630     – Roraty: wraz z dziećmi szczególniej uczestniczą kandydaci do sakr. Bierzmowania

godz. 1800     –  Msza św.  z nauką 

godz. 2000        Msza św. na zakończenie rekolekcji

 

Do Chorych kapłani udadzą się w poniedziałek od g. 1430. 

A we wtorekod godz. 1000, a po południu od godz. 1430  –  adresy chorych proszę zgłaszać do zakrystii.