OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (5 II 2017 r.)

1.         W poniedziałek 6 lutego przeżywamy odpust św. Doroty, pierwszej Patronki naszej parafii. Jako Parafianie i ludzie wierzący powinniśmy w tym dniu uczestniczyć we Mszy św. Msze św. o godz. 800, suma za Parafian o godz.1100, a wieczorem o g. 1800. Sumę odpustową odprawi i  kazania na g. 800i 1100  wygłosi ks. mgr Rafał Kowalski, który w ubiegłym roku prowadził u nas rekolekcje adwentowe.

2.          Jest do nabycia prasa katolicka szczególnie nowy numer Opiekuna jak i pozostałe czasopisma religijne, które rozprowadzamy w parafii. Jest nowy nr Wpisu.Dla dzieci jest Ola i Jaś, Anioł Stróż, Tęcza a dla młodzieży Wzrastanie i Mały Gość Niedzielny. Można nabyć świece zwane gromnicami. Jest interesująca pozycja książkowa Polskość jest przywilejem.

3.       Z racji  obchodzonego w sobotę 11 lutego Światowego Dnia Chorego gromadzimy się w kościele na g. 1100 na Mszę św. i sprawowanie sakramentu Namaszczenia Chorych.

4.     Porządek mszy św. wg podanego planu w gablotce parafialnej.

5.     W czasie ferii zimowych kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki, środy, czwartki i soboty. Msze św. według wywieszonego planu w gablotce parafialnej. 

                                                                    Proboszcz

 

 

Rekolekcje Adwentowe

Plan rekolekcji adwentowych

w parafii N.S.P.J. w Opatówku

10  –  12 XII 2017 r.

9 grudnia 2017r. (sobota wieczór)

godz. 1800   Msza św. niedzielna w sobotni wieczór z  nauką rozpoczynającą rekolekcje           

10 grudnia: II Niedziela Adwentu

godz.   800  Msza św.  z nauką

godz. 1000  Msza św.  z nauką.  

godz. 1200   Msza św. z nauką dla dzieci.

godz. 1700   Msza św.  z nauką ogólną

11 grudnia: Poniedziałek  — dzień spowiedzi adwentowej

Spowiedź rozpoczyna się pół godziny przed każdą Mszą św.
i trwa do kazania. jeśli zajdzie potrzeba to spowiedź także po kazaniu

godz.   900    Msza św.  z nauką 

godz. 1200  —  Msza św. z nauką

godz. 1630    Msza św. dla dzieci: Roraty

godz. 1800    Msza św. z nauką.

godz. 2000  —  Msza św. z nauką                  

 

12 grudnia: Wtorek  —  Zakończenie rekolekcji adwentowych

godz.   900    –   Msza św. dla ludzi cierpiących i w jesieni życia   

godz.   1200     Msza św. z nauką

godz. 1630     –  Msza św. dla dzieci: Roraty

godz. 1800     –  Msza św.  z nauką 

godz. 2000        Msza św. na zakończenie rekolekcji

 

Do Chorych kapłani udadzą się w poniedziałek od g. 1430. 

A we wtorek od godz. 1000, a po południu od godz. 1430  –  adresy chorych proszę zgłaszać do zakrystii.

 

 

 

 

 

Rekolekcje Adwentowe 2015 r.

Plan rekolekcji adwentowych

w parafii N.S.P.J. w Opatówku

6  –  8 XII 2015 r.

5 grudnia 2014r. (sobota wieczór)

godz. 1800   Msza św. z  nauką rozpoczynającą rekolekcje           

6 grudnia: II Niedziela Adwentu

godz.   800  Msza św.  z nauką

godz. 1000  Msza św.  z nauką.   Po Mszy św. nauka dla młodzieży

godz. 1200   Msza św. z nauką dla dzieci. Po Mszy św. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami dzieci klas II i III szkoły podstawowej

godz. 1700   Msza św.  z nauką ogólną

7 grudnia: Poniedziałek  — dzień spowiedzi adwentowej

Spowiedź rozpoczyna się pół godziny przed każdą Mszą św. i trwa do kazania. jeśli zajdzie potrzeba to spowiedź także po kazaniu

godz.   900    Msza św.  z nauką 

godz. 1200  —  Msza św. z nauką

godz. 1630    Msza św. dla dzieci: Roraty

godz. 1800    Msza św. z nauką.

godz. 2000  —  Msza św. z nauką                  

 

8 grudnia: Wtorek  — uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Zakończenie rekolekcji adwentowych

godz.   900    –   Msza św. dla ludzi cierpiących i w jesieni życia   

godz.   1200     Msza św. z nauką

godz. 1630     –  Msza św. dla dzieci: Roraty

godz. 1800     –  Msza św.  z nauką 

godz. 2000        Msza św. na zakończenie rekolekcji

 

Do Chorych kapłani udadzą się w poniedziałek od g. 1500.  

A we wtorekod godz. 1000, a po południu od godz. 1400  –  adresy chorych proszę zgłaszać do zakrystii.

 

 

 

 

OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXIV OKRESU ZWYKŁEGO (11 IX 2016 r.)

1.         We wtorek 13 września po Mszy św. wieczorem Różaniec Fatimski – serdecznie zapraszamy do wspólnoty modlitwy.

2.         W środę 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego Msza św. na CMENTARZU GRZEBALNYM za drogich naszemu sercu ZmarłychUbolewamy nad tym, że od nas odeszli, ale cieszymy się, żeśmy mogli ich mieć, i dziękujemy Bogu, że nadal są blisko nas. Można zgłaszać na wypominki jednorazowe, które poprzedzą Mszę św. Przed Mszą św. zostanie pobłogosławiony Grób Kapłanów.

3.         W czwartek na Mszy św. o godz. 1800 wręczenie Krzyży przez Ojców młodzieży ponadgimnazjalnej przygotowującej się do przyjęcia w tym roku sakramentu Bierzmowania. Uprzejmie prosimy, by ci z Państwa, którzy mogą, zechcieli złożyć na tacę w czasie Mszy św.  ofiarę w wysokości 10 zł. na pokrycie kosztów związanych z zakupem krzyży. Po Mszy św. zebranie z rodzicami tej młodzieży.    

4.        Jest prasa katolicka: Opiekun, Miłujcie się, Gość Niedzielny i pozostałe czasopisma, które rozprowadzamy. Są książki o tematyce religijnej m.in. papieża Benedykta XVI Ostatnie rozmowy, albumy o ŚDM i kalendarze diecezjalne na Nowy 2017 Rok.   

5.         W przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski, a po Mszy św. o g. 1200 spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich. W tym tygodniu dzieci te oddają p. katechetce zeszyty z naklejkami, które w minionym roku co niedzielę otrzymywały w kościele.   

6.      Z racji ubiegłotygodniowej kanonizacji Matki Teresy z Kalkuty młodzież rozdaje po Mszy św. pamiątkowe ołówki.

7.      2 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej organizujemy pielgrzymkę autokarową z grupą Żywego Różańca do Częstochowy. Koszt wyjazdu 40 zł, zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed kościoła o godz. 715.

8.        W przyszłą sobotę o g. 815 spotkanie młodzieńców - kandydatów do sakramentu Bierzmowania klas trzecich gimnazjum a o 905 dziewcząt, a o g. 1005 młodzieży klas drugich gimnazjum. Na g. zaś 1700 do kaplicy św. Anny zapraszamy mężczyzn na różaniec w intencji Ojczyzny.

9.       24 IX planujemy pielgrzymkę do Legnicy i Wrocławia. Koszt 35 zł. Zapisy u ks. Jacka.

                                                                                                                                                                                          Proboszcz

 

OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXIII OKRESU ZWYKŁEGO (15 XI 2015 r.)

1.              W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny.

2.            W przyszłą niedzielę z racji wspomnienia św. Cecylii, patronki Chórów kościelnych, Msza św. w intencji Chóru. Uczestnicząc w tej Mszy św. wyrazimy m.in. wdzięczność Przyjaciołom i Członkom Chóru za ich wkład w życie liturgiczne parafii. Zapraszamy Parafian do zaangażowania się w działalność Chóru.

3.            Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże,   Miłujcie się, Niedziela, Egzorcysta (m.in. o homeopatii, „Opłaca się” żyć wartościami, Pomoc umierającym), nowy nr WPIS-u, Apostolstwo Chorych.Dla młodzieży jest Mały Gość Niedzielny,a dla dzieci Ola i Jaś, Promyczek Dobra, Tęcza, Anioł Stróż.Są diecezjalne kalendarze na Nowy 2016 Rok, 365 stron życia 2016, oraz książki o tematyce religijnej i historycznej, a dla dzieci Polskie zwyczaje, które także wyznaczają tożsamość Polaków.

4.           O ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej poinformujemy Parafian po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich.

5.           Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego, O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci, zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki całoroczne.

6.           W sobotę 21 listopada o godz. 830 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania z kl. drugich gimnazjum; o g. 930 spotkanie dziewczyn z klas trzecich gimnazjum, a o g. 1030 spotkanie z chłopcami z kl. trzecich gimnazjum.

7.            29 listopada Grupa św. O. Pio organizuje wyjazd do Łodzi na Mszę św. o uzdrowienie – wszelkie informacje u p. Kołomeckiej.

                                                                                                                                                             Proboszcz