OGŁOSZENIA NA XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (21 VII 2019 r.)

1.                  W piątek 26 lipca przeżywamyodpust Św. Anny. Msze św.o godz. 800, suma o 1100  i wieczorem o godz. 1800. Do wspólnoty modlitwy zaprośmy rodzinę, bliskich i znajomych spoza parafii. Kazanie wygłosi i Sumę z procesją Eucharystyczną o godz. 1100 poprowadzi egzorcysta naszej diecezji ks. mgr Arkadiusz Wysota. Serdecznie prosimy o udział asystę, dziewczynki sypiące kwiatki i wszystkich, którzy mogą swym udziałem uświetnić uroczystość odpustową. Z racji uroczystości w naszej parafii nie obowiązuje nas w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Błogosławieństwo Kierowców i pojazdów będzie po każdej Mszy św. w uroczystość św. Anny. Odpowiadając na prośbę polskich misjonarzy i na apel Miva Polska, złożymy dziś po mszach świętych ofiarę do puszek 1 grosz za szczęśliwie przejechany kilometr na zakup środków transportu na misje - Bóg zapłać.      

2.                Jest do nabycia prasa katolicka m.in. nasz diecezjalny Opiekun – niesie z małym akcentem opatóweckim, mającym jednak duże znaczenie dla diecezji i regionu wielkopolskiego. Jest Niedziela, Gość Niedzielny, Cuda i Łaski Boże. Dla dzieci Anioł Stróż. Są interesujące książki m.in. Święta Anna, Księga Patrioty z dwiema płytami CD i inne. 

3.      Do 6 sierpnia w wakacyjnym czasie otwarcia biura parafialnegotrwajązapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy w Grupie Oliwkowej. Przy ołtarzu Matki Bożej jest skrzyneczka, do której można składać intencje modlitewne w których będzie się modliła Grupa Oliwkowa. Do modlitewnej przygody wakacyjnej zapraszamy serdecznie młodzież, ludzi w sile wieku i starszych, mających dobrą kondycje fizyczną. Mamy tyle spraw osobistych i tych, których kochamy, że wspaniale będzie o nich rozmawiać z Maryją w czasie radosnego pątniczego pielgrzymowania. Zapraszamy na pątniczy szlak! 

4.     W piątek po Mszy św. wieczorowej  nabożeństwo Drogi Krzyżowej, prowadzone przez Grupę O. Pio w intencji bliskich naszemu sercu Zmarłych i oczyszczających się w czyśćcu. Msze św. w tym tygodniu wg wywieszonego planu w gablotce parafialnej.

5.   W gablotce parafialnej jest wywieszony plakat o naborze do diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kaliszu. Zainteresowanych zapraszamy do jego lektury.