OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ. ( 5 V 2019 r. )

1.      Serdecznie prosimy wszystkich Parafian a szczególnie młodzież i dzieci o udział w nabożeństwach ku czci Matki Najświętszej zarówno w świątyni jak i przy kapliczkach przydrożnych. Wiemy, że wierni zbierają się na wspólny śpiew w Borowie, w Michałowie Trzecim i w Opatówku przy figurze na ul. J. Poniatowskiego. Prosilibyśmy, by także śpiewano przy pozostałych figurach w parafii, powiadamiając nas o tym.    

2.          W tym tygodniu w  środę 8 maja przypada uroczystość św. Stanisława Bp. i Męczennika, głównego Patrona naszej Ojczyzny. Za Jego wstawiennictwem polecajmy sprawy naszej Ojczyzny, prosząc m.in. o kształtowanie zasad życia społecznego i państwowego wg zasad Chrystusowej Ewangelii.

3.          W piątek o g. 1900 Msza św. o błogosławieństwa z udziałem egzorcysty ks. Arkadiusza Wysoty. Będziemy modlili się w intencji parafii i rodzi oraz o powołania kapłańskie.

4.         W czwartek po Mszy św. wieczorowej spotkanie z oazą młodych.

5.          W sobotę o godz. 1000 zbiórka wszystkich ministrantów. 

6.         Za tydzień 12 maja w IV Niedzielę wielkanocną przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o powołania. Z tego tytułu będzie zbiórka przed świątynią do puszek na utrzymanie naszego seminarium diecezji kaliskiej. Za okazaną troskę naszemu seminarium serdeczne Bóg zapłać.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.          Jest do nabycia Opiekun, nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli. Są książki o tematyce religijnej.

8.         Z racji narodowego czytania Pisma św., wychodząc z świątyni można wziąć kartki z podanym umiejscowieniem tekstu w Piśmie św., by spokojnie można oddać się lekturze tegoż tekstu.     

         proboszcz