OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE W II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ. ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ( 28 IV 2019 r. )

1.           W środę 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Matki Bożej, nazywane popularnie nabożeństwami majowymi. W niedziele i święta nabożeństwa te będą odprawiane po Mszy św., a w dzień powszedni przed Mszą św. wieczorową. Serdecznie prosimy wszystkich Parafian a szczególnie młodzież i dzieci o udział w nabożeństwach ku czci Matki Najświętszej zarówno w świątyni jak i przy kapliczkach przydrożnych. 

2.         W piątek przeżywamy uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Msze św. w przeddzień w czwartek o g. 1800 a w dzień uroczystości tak jak w niedzielę. O godz. 1000 msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i strażaków z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy do wspólnoty modlitwy w tych intencjach. Modląc się za żyjących i zmarłych strażaków oraz przyjaciół straży wyrazimy Braci strażackiej wdzięczność za to, co czynią dla naszej małej Ojczyzny. W tym dniu wspieramy nasze Radio Rodzinamodlitwą i ofiarami składanymi na tacę. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas w ten piątek wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.   

3.          W tym roku 3 maja przypada także Pierwszy piątek miesiąca. Z racji uroczystości spowiedź pierwszopiątkowa będzie w przeddzień, tj. w czwartek od godz. 1630. W pierwszy czwartek maja i czerwca w naszej diecezji szczególnie modlimy się o powołania, odmawiając m.in. Litanie do Chrystusa Kapłana i Żertwy.

4.        Jest do nabycia Opiekun, nowy numer Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Apostolstwa Chorych. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielnyz płytą Arki Noego. Są książki o tematyce religijnej.

5.          W poniedziałek 29 kwietnia z racji Dnia świętości życia kapłańskiego i związanej z nim pielgrzymki do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa kancelaria parafialna będzie nieczynna.               

         proboszcz